A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1313
W tym miesiącu: 33683
Wszystkich: 4431390

Wyrównanie stypendium

W związku z uchwałą nr 1/06/URSS/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 26.06.2020 roku uległy zwiększeniu stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Lista wyrównania stypendiów dla studentów za okres od marca do czerwca 2020 roku TUTAJ

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 15 lipca 2020 roku

Proszę punktualnie zalogować się do pokojów obron

 

Obrona prac dyplomowych w dniu 15.07.2020

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz

 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

8.00

130107

2

8.35

127204

3

9.10

129680

4

9,45

124970

5

10.20

124931

6

10.55

125160

7

11.30

113666

8

12.05

126216

9

12.40

124973

10

13.15

127778

11

13.50

126665

12

14.25

127777

13

15.00

127101

14

15.35

120499

15

16.10

130875

16

16.45

130877

17

17.20

130879

 

Obrona prac dyplomowych w dniu 15.07.2020

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniaka

 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

8.35

127776

2

9.10

127113

3

9,45

123365

4

10.20

122375

5

10.55

112721

6

11.30

121985

7

12.05

126678

8

12.40

124935

9

13.15

124919

10

13.50

129679

11

14.25

129676 

12

15.00

17465

13

15.35

127571

14

16.10

127120

15

16.45

127569

 

 

Tematy prac inżynierskich - studia niestacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy inzynierskich prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego szóstego semestru studiów niestacjonarnych I-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy wszystkie specjalności: KLIK

Tematy prac magisterskich - studia niestacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy magisterskich prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego drugiego semestru studiów niestacjonarnych II-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy wszystkie specjalności: KLIK

Tematy prac magisterskich - studia stacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy magisterskich prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego pierwszego semestru studiów stacjonarnych II-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy KBI: KLIK
Tematy TOZB: KLIK

PRÓBNA OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH w dniu 8 lipca 2020 roku

Proszę punktualnie o wyznaczonych godzinach dołączyć do wirtualnego pokoju obron prac dyplomowych.


Obrona próbna prac dyplomowych w dniu 8 lipca 2020 roku

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

9.00

130107

2

9.20

127204

3

9.40

125160

4

10.00

113666

5

10.20

126216

6

10.40

124973

7

11.00

127778

8

11.20

126665

9

11.40

127777

10

12.00

127101

11

12.20

120499

12

12.40

130875

13

13.00

130877

14

13.20

130879

15

13.40

129680

16

14.00

124970

17

14.20

124931

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się pod adresem:

http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020

 

Obrona próbna prac dyplomowych w dniu 8 lipca 2020 roku

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniak 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

9.00

126678

2

9.20

124935

3

9.40

124919

4

10.00

129679

5

10.20

129676      

6

10.40

17465

7

11.00

127571

8

11.20

127120

9

11.40

127569

10

12.00

127776

11

12.20

127113

12

12.40

123365

13

13.00

122375

14

13.20

112721

15

13.40

121985

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się pod adresem:

http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020


Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS

BOMISalka, 10 lipca 2020 r. godz. 12.00

 Absolwenci kierunków inżynierskich  oraz studenci ostatniego roku mają szansę pozyskania nowej wiedzy i umiejętności w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń] oraz formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji poprzez egzamin.  

Organizatorem spotkania jest Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl

OBRONY LIPCOWE PRAC DYPLOMOWYCH - PILNE

Szanowni Państwo

W poniedziałek 6 lipca 2020 roku zostanie podany harmonogram próbnych obron prac dyplomowych drogą on-line. Ze względu na dużą ilość bronionych prac istnieje duże prawdopodbieństwo, że próbne obrony zostaną podzielone na dwa dni, tj. na 8 i 9 lipca 2020 roku. Szczegółowy plan (harmonogram) próbnych obron zostanie podany 6 lipca 2020 roku. 

Egzamin z Technologii betonów i zapraw

Egzamin z Technologii betonów i zapraw odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2020 roku w godzinach:

- 15.00 – I grupa dziekańska  studiów stacjonarnych

- 16.00 – II grupa dziekańska  studiów stacjonarnych

- 17.00 – I grupa dziekańska  studiów niestacjonarnych

- 18.00 – II grupa dziekańska  studiów niestacjonarnych

Do egzaminu mogą przystąpić studenci posiadający zaliczenie z laboratorium oraz przesłali oświadczenie o wyrażeniu zgody na egzamin on-line.

Harmonogram obron prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych (on-line) odbędą się w poniedziałek 29 czerwca 2020 roku od godziny 9.00, wg następującej kolejności. Proszę punktualnie o wyznaczonych godzinach wejść do wirtualnego pokoju.

Proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgdoności infrastruktury audio i wideo praz oprogramowania. Bez oświadczenia student nie będzie dopuszczony do obrony on-line.

Lp.

Nr
albumu

Godzina

1.

124946

 9.00

2.

122290

 9.35

3.

126084

 10.10

4.

116725

 10.45

5.

126058

 11.20

6.

127092

 11.55

7.

125246

 12.30

8.

124944

 13.05

9.

126034

 13.40

10.

123321

 14.15

11.

123336

 14.50

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl