A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1570
W tym miesiącu: 45179
Wszystkich: 4572398

Konsultacje z Kierownikiem dydaktycznym Wydziału Budownictwa

Szanowni Państwo

Konsultacje w sprawach studenckich z kierownikiem dydaktycznym w trakcie sesji dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą się odbywać:

 

- w piątek 4 września 2020 roku w godzinach 10-11.30 na platformie e-learningowej – na kursie; JACEK HALBINIAK - ZALEGŁE ZALICZENIA I EGZAMINY. Proszę wejść do wirtualnego pokoju: KONSULTACJE

 

- w czwartek 10 września 2020 roku w godzinach 10-11.30 pod telefonem: 34 3250 922

 

W dowolnym czasie możecie Państwo kontaktować się drogą mailową: halbiniak@bud.pcz.pl

Egzamin z Technologii betonów i zapraw

Egzamin poprawkowy z Technologii betonów i zapraw odbędzie się 7 września 2020 roku na platformie e-learningowej PCZ o godzinie:

- studia stacjonarne – 12.00

- studia niestacjonarne – 17.00

Do egzaminu mogą przystąpić studenci posiadający zaliczenie z laboratorium.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - asystenci

Szanowni Studenci!
Czy ktoś z Was jest zainteresowany pracą i rozwojem naukowym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie? 
Szukają ludzi z całej Polski, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jeśli macie pytania to piszcie: anna_bartos@sggw.edu.pl

Poniżej linki do ofert:
Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót:

Katedra Geotechniki:

Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych:

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH

Obrony prac dyplomowych (on-line) odbędą się w dniu 24 września 2020 roku.

Obrony próbne prac dyplomowych (on – line) odbędą się 17 września 2020 roku.

Studenci przystępujący do obron muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty i złożyć pracę zgodnie z procedurą podaną w Rozporządzeniu Rektora Nr 330/2020:

(http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020).

Prace dyplomowe należy złożyć do dnia 14 września 2020 roku. Procedura składania prac dyplomowych jest podana w Rozporządzeniu Rektora Nr 330/2020.

 Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się pod adresem w Rozporządzeniu Rektora Nr 330/2020.

Wydawanie dyplomów inżynierskich i magisterskich z obron z dnia 15 lipca 2020 roku

Informujemy, że dyplomy inżynierskie i magisterskie z obron z dnia 15 lipca 2020 roku będą wydawane w dziekanacie Wydziału Budownictwa PCZ od dnia 14 sierpnia 2020 roku. Prosimy o wcześniejszy kontakt z dziekanatem, celem osobistego odbioru dyplomu. 

Międzynarodowy konkursu dla studentów „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”

Zapraszamy do udziale w międzynarodowym konkursie „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”:

https://scottproject.eu/studentcontest/

Tematyka konkursu obejmuje Internet Rzeczy (IoT) - zarówno pod kątem technologii jak i jej zastosowań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zachowanie poufności/prywatności informacji. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów (do roku od egzaminu dyplomowego), a jego głównym celem jest znalezienie i promowanie rozwiązań, które mogą być istotne dla zapewnienia lub zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności w systemach IoT, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystują, ulepszają lub stosują technologie bezprzewodowe w praktycznych scenariuszach, tj. m.in. w służbie zdrowia, urządzeniach gospodarstwa domowego, inteligentnych miastach, pojazdach, budynkach lub maszynach współpracujących w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym.

Konkurs organizowany jest przez europejskie konsorcjum projektu SCOTT - Secure Connected Trustable Things (www.scott-project.eu), który jest realizowany przez 57 partnerów z 12 krajów w tym z Polski m.in. przez Politechnikę Gdańską.
Przygotowanie konkursu koordynowane jest przez przedstawicieli z Virtual Vehicle Research GmbH z Austrii (koordynator projektu SCOTT), Politechnikę Gdańską, Uniwersytet w Oslo i Fundację Interizon. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Termin na nadsyłanie zgłoszeń to 24.07.2020 r.

Webinar - Renesans etosu zawodów budowlanych

Wyrównanie stypendium

W związku z uchwałą nr 1/06/URSS/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 26.06.2020 roku uległy zwiększeniu stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Lista wyrównania stypendiów dla studentów za okres od marca do czerwca 2020 roku TUTAJ

Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 15 lipca 2020 roku

Proszę punktualnie zalogować się do pokojów obron

 

Obrona prac dyplomowych w dniu 15.07.2020

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz

 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

8.00

130107

2

8.35

127204

3

9.10

129680

4

9,45

124970

5

10.20

124931

6

10.55

125160

7

11.30

113666

8

12.05

126216

9

12.40

124973

10

13.15

127778

11

13.50

126665

12

14.25

127777

13

15.00

127101

14

15.35

120499

15

16.10

130875

16

16.45

130877

17

17.20

130879

 

Obrona prac dyplomowych w dniu 15.07.2020

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniaka

 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

8.35

127776

2

9.10

127113

3

9,45

123365

4

10.20

122375

5

10.55

112721

6

11.30

121985

7

12.05

126678

8

12.40

124935

9

13.15

124919

10

13.50

129679

11

14.25

129676 

12

15.00

17465

13

15.35

127571

14

16.10

127120

15

16.45

127569

 

 

Tematy prac inżynierskich - studia niestacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy inzynierskich prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego szóstego semestru studiów niestacjonarnych I-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy wszystkie specjalności: KLIK

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl