A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1486
W tym miesiącu: 45095
Wszystkich: 4572314

Tematy prac magisterskich - studia niestacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy magisterskich prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego drugiego semestru studiów niestacjonarnych II-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy wszystkie specjalności: KLIK

Tematy prac magisterskich - studia stacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy magisterskich prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego pierwszego semestru studiów stacjonarnych II-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy KBI: KLIK
Tematy TOZB: KLIK

PRÓBNA OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH w dniu 8 lipca 2020 roku

Proszę punktualnie o wyznaczonych godzinach dołączyć do wirtualnego pokoju obron prac dyplomowych.


Obrona próbna prac dyplomowych w dniu 8 lipca 2020 roku

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

9.00

130107

2

9.20

127204

3

9.40

125160

4

10.00

113666

5

10.20

126216

6

10.40

124973

7

11.00

127778

8

11.20

126665

9

11.40

127777

10

12.00

127101

11

12.20

120499

12

12.40

130875

13

13.00

130877

14

13.20

130879

15

13.40

129680

16

14.00

124970

17

14.20

124931

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się pod adresem:

http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020

 

Obrona próbna prac dyplomowych w dniu 8 lipca 2020 roku

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniak 

Lp.

Godzina

Nr indeksu

1

9.00

126678

2

9.20

124935

3

9.40

124919

4

10.00

129679

5

10.20

129676      

6

10.40

17465

7

11.00

127571

8

11.20

127120

9

11.40

127569

10

12.00

127776

11

12.20

127113

12

12.40

123365

13

13.00

122375

14

13.20

112721

15

13.40

121985

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się pod adresem:

http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020


Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS

BOMISalka, 10 lipca 2020 r. godz. 12.00

 Absolwenci kierunków inżynierskich  oraz studenci ostatniego roku mają szansę pozyskania nowej wiedzy i umiejętności w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń] oraz formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji poprzez egzamin.  

Organizatorem spotkania jest Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl

OBRONY LIPCOWE PRAC DYPLOMOWYCH - PILNE

Szanowni Państwo

W poniedziałek 6 lipca 2020 roku zostanie podany harmonogram próbnych obron prac dyplomowych drogą on-line. Ze względu na dużą ilość bronionych prac istnieje duże prawdopodbieństwo, że próbne obrony zostaną podzielone na dwa dni, tj. na 8 i 9 lipca 2020 roku. Szczegółowy plan (harmonogram) próbnych obron zostanie podany 6 lipca 2020 roku. 

Egzamin z Technologii betonów i zapraw

Egzamin z Technologii betonów i zapraw odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2020 roku w godzinach:

- 15.00 – I grupa dziekańska  studiów stacjonarnych

- 16.00 – II grupa dziekańska  studiów stacjonarnych

- 17.00 – I grupa dziekańska  studiów niestacjonarnych

- 18.00 – II grupa dziekańska  studiów niestacjonarnych

Do egzaminu mogą przystąpić studenci posiadający zaliczenie z laboratorium oraz przesłali oświadczenie o wyrażeniu zgody na egzamin on-line.

Harmonogram obron prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych (on-line) odbędą się w poniedziałek 29 czerwca 2020 roku od godziny 9.00, wg następującej kolejności. Proszę punktualnie o wyznaczonych godzinach wejść do wirtualnego pokoju.

Proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgdoności infrastruktury audio i wideo praz oprogramowania. Bez oświadczenia student nie będzie dopuszczony do obrony on-line.

Lp.

Nr
albumu

Godzina

1.

124946

 9.00

2.

122290

 9.35

3.

126084

 10.10

4.

116725

 10.45

5.

126058

 11.20

6.

127092

 11.55

7.

125246

 12.30

8.

124944

 13.05

9.

126034

 13.40

10.

123321

 14.15

11.

123336

 14.50

PILNE - obrony prac dyplomowych

Szanowni Państwo, aby przystąpić do obron w formie on-line konieczne jest założenie konta na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej. W przypadku niezałożenia konta nie będziecie mogli przystąpić do obron próbnych, jak i obron w dniu 29 czerwca 2020 roku. Proszę o bezzwłoczne założenie kont:

https://e-learning.pcz.pl/  

Próbne obrony prac dyplomowych

Obrony próbne prac dyplomowych (on-line) odbędą się w poniedziałek 22 czerwca 2020 roku od godziny 9.00, wg następującej kolejności. Proszę punktualnie o wyznaczonych godzinach wejść do wirtualnego pokoju – próbna obrona prac dyplomowych.

Lp.

Nr
albumu

Godzina

1.

124946

g. 9.00

2.

122290

g. 9.25

3.

126084

g. 9.45

4.

116725

g. 10.10

5.

126058

g. 10.35

6.

127092

g. 10.55

7.

125246

g. 11.20

8.

124944

g. 11.40

9.

126034

g. 12.05

10.

123321

g. 12.30

11.

123336

g. 12.55

 

Stypendia pomostowe

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl