A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1515
W tym miesiącu: 45124
Wszystkich: 4572343

Webinar online „KOMPETENCJE PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI”

Egzamin z Materiałów budowlanych i Technologii kompozytów betonowych

Szanowni Państwo, zaległe egzaminy z Materiałów Budowlanych oraz z Technologii kompozytów betonowych odbędą się w czwartek 28 maja 2020 roku:
- egzamin z Technologii kompozytów betonowych o godzinie 10.00
- egzamin z Materiałów budowlanych - studia stacjonarne o godzinie 12.00
- egzamin z Materiałów budowlanych - studia niestacjonarne o godzinie 17.00
Aby wziąć udział w egzaminie proszę studentów o bezzwłoczne przesłanie na adres: halbiniak@bud.pcz.pl następujących danych:
Imię i nazwisko – dokładny adres mailowy – Materiały budowalne egzamin (lub Technologia kompozytów betonowych) – studia stacjonarne (lub niestacjonarne).
Tylko po podaniu tych informacji będziecie Państwo „zaproszeni” na egzamin.
Po wejściu na kurs: Jacek Halbiniak – zaległe egzaminy i zaliczenia – w dniu egzaminu proszę wejść na wirtualny pokój – nazwa pokoju to nazwa egzaminu. Studenci muszą mieć dostęp do kamery internetowej, ponieważ podczas pisania egzaminu będą obserwowani. W pomieszczeniu w którym student będzie pisał egzamin nie może nikogo być, oprócz zdającego egzamin. W każdej chwili Prowadzący egzamin może poprosić studenta o pokazanie pokoju. Równocześnie w drugim oknie w przeglądarce proszę mieć otwarty kurs (Jacek Halbiniak – zaległe zaliczenia i egzaminy) - (pierwsze okno do wirtualny pokój z kamerą). Po stwierdzeniu Waszej tożsamości dostaniecie Państwo zestaw pytań wielokrotnego wyboru, a więc może być 1 lub więcej poprawnych odpowiedzi. Każde pytanie to 1 punkt. Jeżeli są dwie poprawne odpowiedzi, a zaznaczycie tylko jedną poprawną odpowiedź dostajecie 0,5 punktu. Pamiętajcie, że za złą odpowiedź dostajecie ujemne punkty!!!. Po skończeniu egzaminu należy go zatwierdzić i praktycznie zaraz dostajecie Państwo wynik egzaminu. W razie obecności innej osoby w pokoju lub próby nieuczciwego pisania egzaminu – egzamin będzie nie zdany (ocena ndst).
Na kursie : Jacek Halbiniak – zaległe zaliczenia i egzaminy jest uruchomiony krótki próbny egzamin (quiz). Proponuję spróbować go rozwiązać.
Oczekuje na Państwa maile ze swoimi danymi. Pozdrawiam. Jacek Halbiniak
P.S. Proszę przekazywać tą informację swoim koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie mają zdanego egzaminu.

Egzaminy semestr letni - studia niestacjonarne

Egzaminy semestr letni - studia stacjonarne

Obrony prac dyplomowych dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskie)

Obrony zaległe – prace inżynierskie dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - studenci muszą  złożyć do 31 maja 2020 roku. Obrony on-line zostaną przeprowadzone do dnia 15 czerwca. Konkretny termin obron (oraz obron próbnych) zostanie podany w późniejszym czasie.

Letnie obrony prac dyplomowych

Informujemy, że obrony prac dyplomowych:

- magisterskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

- inżynierskich dla studiów niestacjonarnych

odbędą się w dniu 15 lipca 2020 roku od godziny 9.00. Na chwilę obecną zakłada się, że obrony będą prowadzone on-line.

Studenci przystępujący do obron muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty i złożyć pracę zgodnie z procedurą podaną w Rozporządzeniu Rektora Nr 330/2020, (http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020) . Prace dyplomowe należy złożyć do dnia 3 lipca 2020 roku. Próbne obrony on-line odbędą się w dniu 8 lipca 2020 roku od godziny 9.00. 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

W poniższych linkach zamieszczono zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia wraz z pytaniami ze specjalności.  Podany zakres zagadnień obowiązywać będzie podczas obron prac dyplomowych. 

  • I stopień stacjonarne i niestacjonarne: klik
  • II stopień stacjonarne i niestacjonarne: klik

Egzamin z Mechaniki Budowli II

Egzamin z Mechaniki Budowli II dla studentów sem. V studiów stacjonarnych odbędzie się na platformie e-learningowej w dniu 28.05.2020r. o godz. 10. W sprawie szczegółów dotyczących egzaminu proszę kontaktować się e-mailowo z prowadzącym.

Egzamin z Mechaniki Budowli II

Egzamin z Mechaniki Budowli II dla studentów sem. V studiów niestacjonarnych odbędzie się na platformie e-learningowej w dniu 28.05.2020r. o godz. 17. W sprawie szczegółów dotyczących egzaminu proszę kontaktować się e-mailowo z prowadzącym.

Szkolenie online - Zawody Przyszłości

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl