A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 2910
W tym miesiącu: 58444
Wszystkich: 4033812

Wnioski o stypendia

Od dnia 25.09.2019 można składać wnioski o stypendia rektora, socjalne i niepełnosprawnych na drukach z ZARZĄDZENIA REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ nr 241/2019 z dnia 20.09.2019 roku.

Dokumenty do pobrania: KLIK

Wnioski należy składać w godzinach pracy Dziekanatu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendium z uwagi na liczne zmiany.

Egzamin komisyjny z Wytrzymałości materiałów I

Egzamin komisyjny z Wytrzymałości materiałów I dla studentów II-ego roku (przedmiot z semestru III) studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się: 27.09.2019 roku o godz 11.00.

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Budownictwo oraz Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM odbędzie się po Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, która odbędzie się w czwartek 3 października 2019 roku w Klubie Politechnik o godzinie 11.00.

Obecność studentów obowiązkowa. Po szkoleniu odbywa się test zaliczeniowy z BHP łącznie z wpisem do indeksu. 

Szkolenie BHP - studenci pierwszego roku 1 i 2 stopnia

W dniu 04.10.2019 r. (piątek) o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie inauguracyjne dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia. Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się szkolenie BHP. Obecność wszystkich studentów pierwszego roku obowiązkowa. 

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się we wtorek 24 września 2019 roku od godziny 9.00. W celu obrony pracy dyplomowej w dniu 24 września - prace dyplomowe należy złożyć w dziekanacie w terminie do 20 września 2019 roku.

Studenci, którzy złożą prace dyplomowe do 12 września 2019 roku nie muszą składać podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Pozostali studenci, aby móc złożyć prace w terminie późniejszym niż 12 września, muszą złożyć podanie do właściwych prodziekanów o przedłużenie w/w terminu. 

Rejestracja na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Do dnia 25 września 2019 roku wszyscy studenci są zobowiązaniu do złożenia indeksów celem rejestracji na kolejny semestr studiów (nie dotyczy studentów, którzy już złożyli indeksy celem zaliczenia byłego semestru letniego).

Studenci, którzy posiadają brak maksymalnie do 10 punktów ECTS, składają podania o wpis warunkowy - do 25 września 2019 roku.

Studenci, którzy posiadają więcej niż 10 brakujących punktów ECTS składają podanie o powtarzanie semestru - do 25 września 2019 roku. Po przekroczeniu tego terminu studenci będą skreślani z listy studentów. 

Egzamin - Zarządzanie nieruchomościami

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami dla studentów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 7 września 2019 roku, o godzinie 11:00 w sali D-6

Egzamin z Technologii betonów i zapraw

Egzamin poprawkowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z Technologii betonów i zapraw odbędzie się w środę 4 września 2019 roku o godzinie 17.00 w sali D-9. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy posiadają zaliczenie z laboratorium. 

Egzamin poprawkowy Fundamentowanie

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Fundamentowanie (z sem.VI,studia stacjonarne) odbędzie się 06.09.2019 (piątek) w Sali D2 o godzinie 10:00. 

Egzamin poprawkowy Fundamentowanie

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Fundamentowanie (z sem.VI,studia niestacjonarne) odbędzie się 04.09. 2019 (środa) w Sali D3 o godzinie 18:00.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl