A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1361
W tym miesiącu: 47324
Wszystkich: 4574543

Zaległe zaliczenia i egzaminy z sesji zimowej 2019/2020

Szanowni Studenci

W związku z zaistniałą sytuacją, pragnę Was poinformować, że wszystkie zaległe zaliczenia i egzaminy z sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 będą odbywać się drogą on-line. Proszę o kontakt mailowy z Prowadzącymi, u których macie Państwo braki z poprzedniego semestru, aby drogą elektroniczną uzupełnić zaległe przedmioty.

Informuję również, że na platformie e-learningowej PCZ, została stworzona zakładka „Wydział Budownictwa - Zaległe zaliczenia i egzaminy”. Wykładowcy mogą stworzyć kurs w zakładce: Wydział Budownictwa – Zaległe zaliczenia i egzaminy – IMIĘ i NAZWISKO Wykładowcy  i przeprowadzać także zaliczenia i egzaminy w wirtualnych pokojach tak, aby mogli identyfikować studentów poprzez kamerę internetową. Dopuszczalna jest każda forma zaliczania zaległych przedmiotów, pod warunkiem, że Wykładowca ma możliwość identyfikacji studenta.

Adresy mailowe Pracowników Wydziału Budownictwa są dostępne na stronie internetowej WB: https://bud.pcz.pl/jednostki-naukowe

W razie problemów, dotyczących kontaktu z Wykładowcami proszę o kontakt mailowy: halbiniak@bud.pcz.pl

Kierownik dydaktyczny: dr inż. Jacek Halbiniak

Procedura obron prac dyplomowych drogą on-line

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 330/2020 z dnia 30.04.2020 w „sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację”, obrony prac dyplomowych mogą być przeprowadzane drogą on-line.

Termin składania prac dyplomowych (inżynierskich) został przesunięty na dzień 31maja 2020 roku. Do 31 maja 2020 roku należy także uzupełnić wszystkie brakujące wpisy z poprzednich semestrów, aby móc przystąpić do procedury obrony pracy dyplomowej drogą on-line.

Rozporządzenie Rektora Nr 330/2020, łącznie z załącznikami można znaleźć pod adresem: http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/330-2020

Praktyki letnie - firma ERBUD

Ostateczny termin składania prac dyplomowych

Termin składania prac dyplomowych, inżynierskich został przesunięty na dzień 31 maja 2020 roku. 

Obecnie jest opracowywana procedura obron prac dyplomowych on-line, która zostanie podana w późniejszym czasie.

Proszę wszystkich studentów o kończenie prac dyplomowych i przygotowywanie się do obrony drogą elektroniczną. W trakcie obron będzie przeprowadzony egzamin inżynierski (trzy pytania) oraz obrona pracy dyplomowej.

Studenci, którzy nie posiadają wszystkich zaliczeń z poprzednich semestrów, a chcą przystąpić do obrony, muszą skontaktować się z Prowadzącymi zajęcia (drogą elektroniczną lub telefoniczną), celem zdalnego zaliczenia przedmiotów do 31 maja 2020 roku. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Kierownikiem dydaktycznym. 

Ważne! Stypendia 2019/2020

Informacja dotyczącą przyznanych stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2019/2020. 

Szkolenie online

ZaFUNDuj sobie przyszłość

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

WAŻNE! Oświadczenie dla studentów

Drodzy studenci, 

poniżej macie zamieszczone oświadczenie o „zobowiązaniu w zakresie nauczania na odległość”. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie w/w dokumentu – wydrukowanie, podpisanie i niezwłoczne wysłanie go w formacie pdf na adres: student@bud.pcz.pl 

Z pozdrowieniami Władze WB

Oświadczenie

WAŻNE! Oświadczenie dla studentów

Drodzy studenci, 

poniżej macie zamieszczone oświadczenie o „zobowiązaniu w zakresie nauczania na odległość”. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie w/w dokumentu – wydrukowanie, podpisanie i niezwłoczne wysłanie go w formacie pdf na adres: student@bud.pcz.pl

Z pozdrowieniami Władze WB

Oświadczenie

Życzenia wielkanocne

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl