A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 2804
W tym miesiącu: 58338
Wszystkich: 4033706

Dyplomy

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
W Dziekanacie do odbioru są dyplomy z obron w dniu 05 lipca 2019 roku. Dyplomy można odbierać do końca lipca i w miesiącu sierpniu.

Egzamin - Zarządzanie Nieruchomościami

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie Nieruchomościami dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w sali D-6. 

Egzamin - Fundamentowanie

Egzamin z przedmiotu Fundamentowanie dla sem.VI studiów stacjonarnych odbędzie się 28.06.2019 (piątek) w Sali A28 o godzinie 10:00.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci spełniający następujący warunek:
- oddany i zaliczony na ocenę projekt nr1
- oddany do sprawdzenia projekt nr2

Zmiana terminu egzaminu z Geometrii Wykreślnej

Nastąpiła zmiana terminu egzaminu z przedmiotu Geometria Wykreślna i Geometria Wykreślna z elementami CAD dla studentów studiów stacjonarnych kierunku budownictwo i budowncitwo z wykorzystaniem technologii BIM.

Egzamin odbędzie się 27 czerwca (czwartek) o godzinie 10:00 w sali D2.


 

Egzamin z Technologii betonów i zapraw

Egzamin z Technologii betonów i zapraw dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w piątek 14 czerwca 2019 roku o godzinie 16.30 w sali D-2 na Wydziale Budownictwa. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy posiadają zaliczenie. 

Zmiana terminu egzaminu z przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami

Egzamin z przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami odbędzie się w innym terminie, a mianowicie w poniedziałek 24 czerwca 2019 roku

Egzamin - Fundamentowanie

O G Ł O S Z E N I E dla studentów III roku Wydziału Budownictwa (studia niestacjonarne)

Egzamin z przedmiotu Fundamentowanie odbędzie się 14.06.2019 (piątek) w Sali D3 o godzinie 18:00.

Konsultacje z projektu z Fundamentowania w piątek 14.06.2019 od godz. 17 u p. dr inż. Wiesławy Kosmali-Kot (p.23)

Osoby które uzyskały zaliczenie z projektu i zdały egzamin w terminie zerowym, będą mogły uzyskać wpis końcowy.

 

Staż wakacyjny

Poszukujemy studentów: studiujących budownictwo o specjalności : infrastruktura drogowa/kolejowa, ambitnych, samodzielnych oraz zaangażowanych w realizację powierzonych zadań, otwartych na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych. Oferujemy płatny staż/praktykę i możliwość udziału w interesującym projekcie a także zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się :  http://www.ndi.pl/praktyki


Oferta pracy - Inżynier ds. Kontraktowania

Oferta pracy - Inżynier Budowy

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl