A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 291
W tym miesiącu: 50072
Wszystkich: 4577291

Wykaz zajęć realizowanych systemem hybrydowym w semestrze zimowym 2020/2021

Wykaz zajęć hybrydowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

BUDOWNICTWO – I stopień, studia stacjonarne

I semestr: Matematyka I, Geometria wykreślna I, Rysunek techniczny, Geodezja inżynierska I, Geologia inżynierska z petrografią,  Fizyka, Technologia informacyjna / informatyka

III semestr: Wytrzymałość materiałów I, Mechanika II, Hydraulika i hydrologia, Podstawy budownictwa drewnianego , Budownictwo ogólne I, Budownictwo komunikacyjne, Statystyka stosowana / Probabilistyka stosowana,

V semestr: Mechanika budowli II, Mechanika gruntów, Konstrukcje betonowe I, Konstrukcje metalowe I, Technologia robót budowlanych I, Instalacje budowlane, Organizacja produkcji budowlanej / Modelowanie procesów budowlanych

VII semestr: przedmioty dla wszystkich zakresów: Podstawy konstrukcji zespolonych. Przedmioty dla zakresu KBI: Konstrukcje betonowe III, Konstrukcje metalowe III, Komputerowe modelowanie konstrukcji betonowych / Komputerowe modelowanie konstrukcji metalowych. przedmioty dla zakresu TOZB: Technologia robót inżynieryjnych, Technologia realizacji konstrukcji betonowych, Technologia robót montażowych / Prefabrykacja w budownictwie.

 

BUDOWNICTWO – II stopień, studia stacjonarne

semestr 2: przedmioty wspólne dla wszystkich zakresów: Dźwigary powierzchniowe, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, Kosztorysowane w budownictwie, Metoda elementów skończonych w konstrukcjach inżynierskich, Konstrukcje drewniane, Planowanie eksperymentu, Budownictwo energooszczędne, Tworzywa sztuczne w budownictwie, Wzmacnianie i stabilizacja podłoża / Specjalne konstrukcje fundamentowe, Złożone konstrukcje betonowe / Advanced Concrete Structures. Przedmioty dla zakresu KBI: Złożone konstrukcje betonowe / Advanced Concrete Structures, Konstrukcje mostowe. Przedmioty dla zakresu TOZB: Technologia robót remontowych  wykończeniowych i rozbiórkowych, Maszyny i urządzenia budowlane / Mechanizacja i automatyzacja produkcji budowlanej.

 

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, I stopień – stacjonarne

Semestr I: Analiza matematyczna, Fizyka, Chemia budowlana, Podstawy mechaniki ogólnej, Inteligentne systemy BIM, Rysunek techniczny budowlany z elementami BIM, Geologia stosowana, Metody informatyczne w ujęciu BIM / Technologia informacyjna w ujęciu BIM, Modelowanie graficzne BIM / Systemy symulacji komputerowych BIM

Semestr III: Podstawy wytrzymałości materiałów, Podstawy budownictwa ogólnego, Podstawy statyki budowli, Hydraulika i hydrologia, Podstawy obliczania konstrukcji BIM, Budownictwo komunikacyjne w ujęciu BIM, Grafika 3D w ujęciu BIM, Technologia kompozytów betonowych / Technologia materiałów drogowych

Semestr V: BIM w fizyce budowli, Fundamentowanie z elementami BIM, BIM w konstrukcjach betonowych, BIM w konstrukcjach metalowych, Podstawy mechaniki konstrukcji z elementami BIM, Podstawy konstrukcji mostowych z elementami BIM, Podstawy konstrukcji drewnianych z elementami BIM, Podstawy kosztorysowania w budownictwie, MES w konstrukcjach budowlanych / Systemowe budownictwo mieszkaniowe

 

BUDOWNICTWO – I stopień, studia niestacjonarne

Semestr I: Geometria wykreślna, Matematyka I, Rysunek techniczny, Fizyka, Informatyka / Technologia informacyjna

Semestr III: Wytrzymałość materiałów I, Materiały budowlane, Budownictwo ogólne I, Budownictwo komunikacyjne, Hydraulika i hydrologia, Mechanika II, Geologia inżynierska z petrografią, Grafika komputerowa w budownictwie / Graficzne techniki komputerowe

Semestr V: Mechanika budowli II, Mechanika gruntów, Konstrukcje betonowe I, Konstrukcje metalowe I, Fizyka budowli, Technologia robót budowlanych I

Semestr VII: Przedmioty wspólne dla wszystkich zakresów: Instalacje budowlane, Podstawy konstrukcji zespolonych, Organizacja produkcji budowlanej / Modelowanie procesów budowlanych, Kierowanie procesami inwestycyjnymi / Procesy inwestycyjne w budownictwie. Przedmioty dla zakresu TOZB: Konstrukcje betonowe III, Konstrukcje metalowe III. Przedmioty dla zakresu TOZB: Technologia realizacji konstrukcji betonowych, Technologia robót inżynieryjnych, Eksploatacja obiektów budowlanych / Trwałość i ochrona budowli.

 

BUDOWNICTWO – II stopień, studia niestacjonarne

Semestr I: Elementy matematyki stosowanej, Teoria sprężystości i plastyczności, Metody komputerowe w budownictwie, Dynamika budowli, Złożone konstrukcje metalowe, Energia odnawialna, Technologia budowy dróg

Semestr III: Przedmioty wspólne dla wszystkich zakresów: Utylizacja i recykling materiałów budowlanych, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, Budownictwo przemysłowe. Przedmioty dla zakresu TOZB: Budownictwo miejskie, Audyt energetyczny, Maszyny i urządzenia budowlane / Mechanizacja i automatyzacja produkcji budowlanej. Przedmioty dla zakresu KBI: Konstrukcje mostowe, Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Konstrukcje sprężone, Architektura mostów. Przedmioty dla zakresu AwB: Rysunek przestrzenny, Renowacja zabytków i rewitalizacja zasobów budowlanych, Formy plastyczne w budownictwie i architekturze / Podstawy malarstwa, Formy rzeźbiarskie i biomorficzne w budownictwie i architekturze / Podstawy rzeźby.

 

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM – niestacjonarne I stopnia

Semestr 3: Podstawy wytrzymałości materiałów, Podstawy budownictwa ogólnego, Podstawy statyki budowli, Hydraulika i hydrologia, Podstawy obliczania konstrukcji BIM, Budownictwo komunikacyjne w ujęciu BIM, Grafika 3D w ujęciu BIM, Technologia kompozytów betonowych / Technologia materiałów drogowych,

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych Rektora oraz zapomogę w roku akademickim 2020/2021

Próbne obrony prac dyplomowych

Próbne obrony prac dyplomowych odbędą się w czwartek 17 września wg następującego harmonogramu:

1. Wirtualny pokój: Obrony prac dyplomowych – Przewodnicząca komisji Aleksandra Repelewicz

- godzina 10.00 – następujący studenci: 118298,   127774,  129152

- godzina 10.30 – następujący studenci: 126681,  111430,  127403

- godzina 11.00 – następujący studenci:  127678,  111632,  120389

2. Wirtualny pokój: Obrony prac dyplomowych – Przewodniczący komisji Jacek Halbiniak

- godzina 10.00 – następujący studenci:  123964,  87430,  126679

- godzina 10.30 – następujący studenci:  127775,  40224,  122762

- godzina 11.00 – następujący studenci:   122292,  122303

Studenci muszą mieć uruchomioną kamerę internetową i mieć głośniki. Nie dopuszcza się stosowania słuchawek.

Po próbnej obronie - proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgodności infrastruktury audio i wideo oraz oprogramowania.

Bez oświadczenia student nie będzie dopuszczony do właściwej obrony on-line.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl