A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1451
W tym miesiącu: 80567
Wszystkich: 5320314

Podstawa wprowadzenia systemu:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Uchwała nr 107/2006 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 paŸdziernika 2006 roku Ankieta dotycząca realizacji procesu dydaktycznego,
 • Uchwała nr 363/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmian Uchwały nr 192/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej,
 • Uchwała nr 25/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej,
 • Zarządzenie nr 224/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie hospitacji zajęć,
 • Uchwała Rady Wydziału z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia księgi jakości.
 • Zarządzenie nr 85/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10 stycznia 2014 r.z późn. zm. w sprawie wprowadzenia mierników jakości kształcenia,
 • Uchwała nr 24/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016/2020,
 • Uchwała nr 129/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. z późn. zm. w sprawie procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej,
 • Zarządzenie nr 88/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Politechnice Częstochowskiej,
 • Zarządzenie nr 291/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej.


Cele systemu:

 • Podwyższenie jakości kształcenia,
 • Standaryzacja i ujednolicenia sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
 • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia.


Struktura systemu:

 

Składy Komisji ds. realizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołanych na kadencję 2020/2024: 

1. Rada programowa:

Przewodniczący Rady: Dr inż. Jacek Halbiniak - Kierownik dydaktyczny 
Członkowie:
- dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz - Dziekan Wydziału Budownictwa
dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. Pcz - Kierownik dyscypliny naukowej
dr inż. Aleksandra Repelewicz - Kierownik ds. rozwoju 
- dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny, prof. PCz - Kierownik KBL
- dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. PCz - Kierownik KIPB
- dr inż. Jacek Nawrot - Zastępca kierownika KBL
- dr inż. Zbigniew Respondek - Zastępca kierownika KIPB
- dr hab. inż. Robert Kruzel, prof. PCz
- dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz
- dr inż. Krzysztof Kuliński
- dr inż. Katarzyna Regulska
- dr inż. Mariusz Urbański
- mgr inż. Marek Koniecko
- inż. Serafin Pędziwiatr - przedstawiciel studentów na kierunku "Budownictwo"
- Kinga Stawicka - przedstawiciel studentów na kierunku "Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM"


2. Rada dyscypliny naukowej Inżynieria lądowa i transport: 

Członkowie:
dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. Pcz - Kierownik dyscypliny naukowej 
- prof. dr hab. inż. Janina Adamus
- prof. dr hab. inż. Andrzej Służalec
- dr hab. inż. Zinovi Blikharskyy
- dr hab. inż. Robert Kruzel, prof. PCz
- dr hab. inż. Piotr Lacki, prof. PCz
- dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz
- dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz
- dr hab. inż. Iwona Pokorska - Służalec, prof. PCz
- dr hab. inż. Marlena Rajczyk, prof. PCz
- dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. PCz
- dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny, prof. PCz
- dr hab. inż. Vasyl Zhelykh, prof. PCz

 

3. Komisja Kwalifikacyjna ds. Likwidacji Środków Trwałych o Niskiej Wartości:

Przewodniczący: Dr inż. Bogdan Langier 
Członkowie:
- mgr inż. Maciej Giza
- mgr inż. Izabela Adamczyk-Królak
- mgr inż. Monika Jaszczyk 
- mgr inż. Natalia Brycht 

 

4. Komisja Kasacyjna ds. Środków Trwałych o Niskiej Wartości:

Przewodniczący: Mgr inż. Mariusz Kosiń
Członkowie:
- mgr inż. Marek Koniecko
- mgr inż. Paweł Helbrych
- mgr inż. Marta Pomada 

 

5. Komisja ds. Upłynniania Zbędnych Maszyn i Urządzeń: 

Przewodniczący: Dr inż. Zbigniew Respondek 
Członkowie:
- dr inż. Krzysztof Kuliński
- dr inż. Alina Pietrzak 
- mgr inż. Przemysław Palacz

 

6. Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

Przewodniczący: Dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz
Członkowie:
- dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. PCz - Kierownik KIPB
- dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny, prof. PCz - Kierownik KBL
- dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. Pcz - Kierownik dyscypliny naukowej
- dr inż. Jacek Halbiniak - Kierownik dydaktyczny 
- dr inż. Aleksandra Repelewicz - Kierownik ds. rozwoju 

Sekretarz: Mgr inż. Joanna Polit 

 7. Przedstawiciel Wydziału Budownictwa do Odwoławczej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich:

- dr hab. inż. Robert Kruzel, prof. PCz 

 

8. Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: 
Przewodniczący: Dr inż. Krzysztof Kuliński
Członkowie:

- dr inż. Anna Lis
- dr inż. Judyta Niemiro-Maźniak 
- dr inż. Alina Pietrzak
- Mgr inż. Damian Jończyk
- Mgr inż. Izabela Adamczyk
 

 

9. Komisja Kwalifikacyjna ds. Likwidacji Środków Trwałych o Niższej Wartości:

Przewodniczący: Dr inż. Bogdan Langier 
Członkowie:
- mgr inż. Izabela Adamczyk-Królak
- mgr inż. Monika Jaszczyk 
- mgr inż. Wiesław Liszewski 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl