A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 332
W tym miesiącu: 50113
Wszystkich: 4577332

Podstawa wprowadzenia systemu:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • Uchwała nr 107/2006 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 paŸdziernika 2006 roku Ankieta dotycząca realizacji procesu dydaktycznego,
  • Uchwała nr 363/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmian Uchwały nr 192/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej,
  • Uchwała nr 25/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej,
  • Zarządzenie nr 224/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie hospitacji zajęć,
  • Uchwała Rady Wydziału z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia księgi jakości.

Cele systemu:

  • Podwyższenie jakości kształcenia,
  • Standaryzacja i ujednolicenia sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
  • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • Określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia.

Struktura systemu:

 

Składy Komisji ds. realizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołanych na kadencję 2016/2020: 

1. Komisja ds. Kadr
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. inż. Lucjan Kurzak
- Prof. PCz dr hab. inż. Jacek Selejdak
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Przedstawiciel jednostki organizacyjnej, do której przyjmowany jest kandydat
- Przedstawiciel Związków Zawodowych (z głosem doradczym)

2. Komisja Konkursowa
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Bezpośredni przełożony zatrudnionego

3. Komisja ds. Planowania Zajęć Dydaktycznych
Przewodniczący: Dr inż. Jacek Halbiniak
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Dr inż. Beata Ordon-Beska
- Dr inż. Zbigniew Respondek
- Dr inż. Krzysztof Kubicki
- Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski
- Mgr inż. Bartłomiej Stachecki

4. Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów
Przewodniczący: Dr inż. Jacek Halbianiak
Członkowie:
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Mgr inż. Agnieszka Szymańska
- Grażyna Czarniawska
- Przedstawiciel studentów

5. Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Jacek Selejdak
Członkowie:
- Prof. zw. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar
- Prof. PCz dr hab. inż. Janina Adamus
- Prof. PCz dr hab. inż. Marlena Rajczyk
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Prof. PCz dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny
- Dr inż. arch. Nina Sołkiewicz - Kos
- Dr inż. Adam Ujma
- Mgr inż. Kinga Brózda

6. Komisja ds. Programów, Efektów Kształcenia KRK i Punktacji ECTS
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Dr inż. Katarzyna Regulska
- Dr inż. Maksym Grzywiński
- Dr inż. Jarosław Kalinowski
- Dr inż. Przemysław Kasza
- Dr inż. Andrzej Kysiak
- Dr inż. Adam Ujma

7. Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Przewodniczący: Dr inż. Maksym Grzywiński
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. inż. Izabela Major
- Prof. PCz dr hab. inż. Iwona Pokorska- Służalec
- Dr inż. Tadeusz Czarniawski
- Dr inż. Krzysztof Kubicki
- Dr inż. Anna Lis
- Dr inż. Mariusz Urbański
- Mgr inż. Damian Jończyk
- Mgr inż. Leszek Trąbski
- Przedstawiciel studentów

8. Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Członkowie:
- Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Służalec
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP (z głosem doradczym)
- Przedstawiciel Związków Zawodowych „Solidarności” (z głosem doradczym)

9. Komisja ds. Egzaminów Dyplomowych
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
V-ce Przewodniczący:
- Prof. zw. dr hab. inż. arch. Nina Kazhar
- Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Służalec
- Prof. PCz dr hab. inż. Janina Adamus
- Prof. PCz dr hab. inż. Lucjan Kurzak
- Prof. PCz dr hab. inż. Piotr Lacki
- Prof. PCz dr hab. inż. Izabela Major
- Prof. PCz dr hab. inż. Iwona Pokorska-Służalec
- Prof. PCz dr hab. inż. Marlena Rajczyk
- Prof. PCz dr hab. inż. Jarosław Rajczyk
- Prof. PCz dr hab. inż. Jacek Selejdak
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Prof. PCz dr hab. inż. Krzysztof Werner
- Prof. PCz dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz

Członkowie:
- Promotor
- Recenzent
Sekretarz:
- Osoba delegowana z jednostki promującej studenta lub Działu Administracji Dziekanatu

10. Komisja ds. Praktyk
Przewodniczący: Dr inż. Jacek Halbiniak
Członkowie:
- Dr inż. Zbigniew Respondek
- Dr inż. Witold Paleczek
- Dr inż. Mariusz Urbański
- Dr inż. Krzysztof Kubicki
- Mgr inż. Bartłomiej Stachecki
- Mgr inż. Marek Koniecko

11. Komisja Kwalifikacyjna ds. Likwidacji Środków Trwałych o Niższej Wartości
Przewodniczący: Dr inż. Bogdan Langier
Członkowie:
- Mgr inż. Maciej Giza
- Mgr inż. Izabela Adamczyk-Królak
- Halina Szymczyk

12. Komisja Kasacyjna Środków Trwałych o Niższej Wartości
Przewodniczący: Dr inż. Zbigniew Respondek
Członkowie:
- Mgr inż. Marek Koniecko
- Mgr inż. Mariusz Kosiń
- Mgr inż. Paweł Helbrych

13. Komisja Kwalifikacyjna i Wyceny Aparatury Naukowej i Środków Trwałych
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Członkowie:
- Dr inż. Jarosław Kalinowski
- Dr inż. Jacek Nawrot
- Osoba oddelegowana z jednostki dokonującej zakupu
- Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP(z głosem doradczym)
- Przedstawiciel Związków Zawodowych „Solidarność”(z głosem doradczym)

14. Komisja Odbioru Prac Naukowo – Badawczych
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
Członkowie:
- Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Służalec
- Prof. PCz dr hab. inż. Lucjan Kurzak
- Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
- Prof. PCz dr hab. inż. Marlena Rajczyk
- Prof. PCz dr hab. inż. Jacek Selejdak

15. Komisja ds. Inwestycji i Remontów
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Aleksandra Repelewicz
- Dr inż. Mariusz Urbański
- Mgr inż. Wiesław Liszewski
- Mgr inż. Maciej Giza
- Halina Szymczyk

16. Komisja Przetargowa
Przewodniczący: Dr inż. Jarosław Kalinowski
Członkowie:
- Dr inż. Jacek Halbiniak
- Dr inż. Krzysztof Kubicki
- Mgr inż. Wiesław Liszewski
- Halina Szymczyk

17. Komisja ds. Inwentaryzacji i Mienia
Przewodniczący: Mgr inż. Izabela Adamczyk - Królak
Członkowie:
- Mgr inż. Marek Koniecko
- Mgr inż. Alina Pietrzak
- Halina Szymczyk

18. Komisja ds. Przewodów Doktorskich
Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. Małgorzata Ulewicz
V-ce Przewodniczący: Prof. PCz dr hab. inż. Maciej Major
Sekretarz: Dr inż. Krzysztof Kubicki
Członkowie:
- Prof. PCz dr hab. inż. Lucjan Kurzak
- Prof. PCz dr hab. inż. Izabela Major
- Prof. PCz dr hab. inż. Iwona Pokorska-Służalec
- Prof. PCz dr hab. inż. Marlena Rajczyk
- Prof. PCz dr hab. inż. Jacek Selejdak


Składy Wydziałowych Zespołów na kadencję 2016/2020:

1. Zespół ds. Promocji Wydziału Budownictwa
Przewodniczący: dr inż. Anna Lis
V-ce Przewodniczący: dr inż. Jacek Halbiniak
Członkowie:
- mgr inż. arch. Malwina Tubielewicz-Michalczuk
- mgr inż. Marta Pomada
- mgr inż. Jakub Jura
- mgr inż. Mateusz Gawron

2. Zespół ds. Kontroli Oryginalności Prac Dyplomowych
Przewodniczący: dr inż. Jarosław Kalinowski
Członkowie:
- dr inż. Anna Derlatka
- dr inż. Przemysław Kasza
- dr inż. Beata Ordon-Beska
- dr inż. Adam Ujma
- mgr inż. Agnieszka Szymańska
- mgr inż. Monika Jaszczyk
- przedstawiciel studentów

3. Wydziałowy Zespół ds. Monitorowania Losów Absolwentów
Kierownik: mgr inż. Marek Koniecko
Członkowie:
- dr inż. Przemysław Kasza
- mgr inż. Izabela Adamczyk-Królak
- mgr inż. Marta Pomada


Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl