A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1310
W tym miesiącu: 47273
Wszystkich: 4574492

12 maja w godz. 10.00-11.00 w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 19 b odbędzie się wykład na temat „Współczesne problemy urbanistyczne Częstochowy na tle historycznego rozwoju miasta”, który poprowadzi dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny, prof PCz pracownik Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. 

 

Wykład prezentuje problematykę urbanistycznego i architektonicznego rozwoju miasta jak również zakresu socjologii miasta Częstochowy. Pierwsza część wykładu prezentuje genezę powstania miasta, jego rozwoju w okresach średniowiecza oraz czasów nowożytnych. Rozwój miasta przemysłowego został zaprezentowany łącznie z dekadami kończącymi wiek XX.
Druga część wykładu dotyczy zmian transformacyjnych po 1989 roku, które wpływają na tkankę miejską. Wtedy zaczynają pojawiać się tzw. obszary problemowe, które stanowią dziś temat debaty z zakresu kształtowania przestrzeni miejskich w odniesieniu do struktury miasta. Skutki przejścia z gospodarki socjalistycznej do gospodarki wolnorynkowej przyczyniło się do wzrostu bezrobocia w mieście i powstania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w niektórych dzielnicach miasta. Ponadto, tereny poprzemysłowe wymagają rehabilitacji i nowych inwestycji, aby przestały być problemogenne.
Rozpatruje się obszary problemowe miasta odnosząc się do wybranych dzielnic miasta, zwłaszcza obszarów przemysłowych (przemysł ciężki) oraz terenów poprzemysłowych i magazynowych, a także mieszkaniowych sprzężonych z byłymi zakładami pracy. Tam kumulują się problemy natury społecznej przekładając się na stan tkanki urbanistycznej i substancji budowlanej. W podsumowaniu przedstawia się, jakie można podejmować strategie, aby przywracać, czy podwyższać jakość środowiska zbudowanego miasta Częstochowy.


Uroczyste rozpoczęcie zajęć na Częstochowskim Uniwersytecie Młodzieżowym w obecności JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron oraz Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, a także Dziekanów, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów i zaproszonych gości odbyło się 15 marca. W tym roku naukę podjęło 600 uczniów szkół średnich z województwa śląskiego. W programie szereg interesujących wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Więcej szczegółów:  http://www.pcz.pl/czum/

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl