A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Wykaz zajęć realizowanych syst...

Wykaz zajęć hybrydowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021   BUDOWNICTWO – I stopień, studia stacjonarne I semestr: Matematyka I, Geometria wykreślna I, Rysunek techniczny, Geodezja inżynierska I, Geologia inżynierska z petrografią,  Fizyka,...

Wytyczne w przypadku składania...

Próbne obrony prac dyplomowych...

Próbne obrony prac dyplomowych odbędą się w czwartek 17 września wg następującego harmonogramu: 1. Wirtualny pokój: Obrony prac dyplomowych – Przewodnicząca komisji Aleksandra Repelewicz - godzina 10.00 – następujący studenci: 118298,   127774,  129152 -...

Organizacja semestru zimowego...

Drodzy studenci. Z powodu pandemii, w semestrze zimowym w  roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w następującej formie: - wykłady i seminaria on-line, - pozostałe zajęcia tzn. ćwiczenia, laboratoria, projekty będą realizowane hyb...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl