A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Różnice programowe - Wykaz zaj...

Dodatkowe zjazdy ze względu na różnice programowe odbędą się w dniach: - 13- 14 marca 2021 roku - 24-25 kwietnia 2021 roku   Dotyczy studentów, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku Budownictwo. Wykaz różnic programowych dla studentów drugieg...

Konsultacje z Kierownikiem dyd...

Konsultacje z Kierownikiem dydaktycznym dr inż. Jackiem Halbiniakiem odbywają się na platformie pod adresem:  https://telco.pcz.pl/jac-2mv-rzd - w czwartki w godzinach 12.15-13.00 - w soboty "zjazdowe" w godzinach 10.30-11.15 Z Kierownikiem dydaktycznym m...

Zmiana planu zajęć

Informujemy o zmianie planu zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych od najbliższego zjazdu, tj od 27 lutego 2021 roku. Zmiana planu zajęć dla studiów stacjonarnych nastąpi od poniedziałku 1 marca 2021 roku.

Zapisy dla studentów rozpoczyn...

Informujemy, że Studium Języków Obcych 15.02.2020 otwiera zapisy na lektorat języka obcego. Zapisy odbywają się on-line na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej i dotyczą jedynie studentów rozpoczynających naukę języka obcego. W celu zapi...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl