A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1487
W tym miesiącu: 80603
Wszystkich: 5320350

W dniu 5 lipca 2013 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w sali Rady Wydziału odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez Dziekana Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Lucjana Kurzaka, prof. PCz. przedstawiciele instytucji państwowych, samorządu, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
Na Inauguracyjnym Posiedzeniu JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron wręczyła akty powołania członkom Społecznej Rady Wydziału Budownictwa. Zgodnie z przyjętym Statutem przewodniczącym Rady został Dziekan Wydziału Budownictwa, a koordynatorem Rady dr inż. Marek Nita.
Jako pierwsza na posiedzeniu zabrała głos JM Rektor Politechniki Częstochowskiej, która zapoznała członków Rady z aktualnymi problemami szkolnictwa wyższego, kierunkami kształcenia, losami absolwentów oraz bieżącą sytuacją dydaktyczną i naukową uczelni.
Dziekan Wydziału Budownictwa przedstawił członkom Rady historię i misję Wydziału Budownictwa, strukturę organizacyjną, infrastrukturę - bazę dydaktyczną oraz osiągnięcia Wydziału. Powiedział, że zadaniem Wydziału Budownictwa jest kształcenie absolwentów, magistrów inżynierów budownictwa, którzy znajdą swe miejsce w gospodarce i będą cenionymi oraz poszukiwanymi fachowcami. Kształcenie wymaga ciągłego rozwoju, doskonalenia oraz poznawania nowych i aktualnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Program Inauguracyjnego Posiedzenia Społecznej Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

1. Przywitanie uczestników I posiedzenia Społecznej Rady Wydziału przez Dziekana Wydziału Budownictwa.
2. Wystąpienie Rektora Politechniki Częstochowskiej.
3. Informacja o bieżącej działalnoœci Wydziału – wystąpienia Dziekana.
4. Wręczenie aktów powołania członkom Społecznej Rady Wydziału Budownictwa.
5. Przyjęcie Statutu Społecznej Rady Wydziału Budownictwa przez członków Rady.
6. Dyskusja na temat aktualnych problemów szkolnictwa wyższego, kształcenia oraz oczekiwania rynku pracy – wystąpienia członków Rady i pracowników Wydziału.
7. Podsumowanie problemów, nakreœlenie kierunków współpracy.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl