A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1485
W tym miesiącu: 80601
Wszystkich: 5320348

W dniu 14 października 2013 roku członkowie Społecznej Rady Wydziału Budownictwa uczestniczyli na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 i uroczystym wręczeniu dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Budownictwa. W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyaszczyk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk, Prorektor ds. Nauki prof. Zygmunt Nitkiewicz, Prorektor ds. Nauczania prof. Andrzej Rusek, pracownicy, absolwenci i studenci I roku Wydziału Budownictwa.

Na wstępie uroczystości Dziekan Wydziału Budownictwa prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Kurzak wygłosił przemówienie okolicznościowe. Powiedział między innymi, że Wydział Budownictwa ukończyło do tej pory 4552 absolwentów, którzy zasilili szeregi budowniczych kraju i regionu. Ich osiągnięcia i sukcesy widoczne są w wielu miejscach i szczeblach życia gospodarczego oraz społecznego. Wielu z nich zajmuje prestiżowe stanowiska w gospodarce Polski, oraz poza jej granicami. Przedstawił także osiągnięcia dydaktyczno-naukowe pracowników Wydziału za miniony rok akademicki.

Następnie zabrali głos między innymi: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk, Prorektor ds. Nauki Prof. Zygmunt Nitkiewicz.

W dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego rozszerzono skład Rady m.in. o osobę Prezydenta Miasta Częstochowy Pana mgr inż. Krzysztofa Matyjaszczyka, absolwenta Wydziału Budownictwa oraz Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa Pana mgr Tadeusza Wnuka. Pan Rektor prof. Zygmunt Nitkiewicz wraz z Dziekanem Wydziału wręczyli akty powołania nowym członkom Społecznej Rady Wydziału Budownictwa i tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w jej inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 5 lipca bieżącego roku.

Mgr inż. arch. Henryk Katowicz-Kowalewski wygłosił wykład inauguracyjny nt. " Zielona architektura - szary świat".

Na zakończenie uroczystości Dziekan podziękował wszystkim za przybycie i zgodnie z tradycją Wydziału Budownictwa wykonano pamiątkową fotografię, na której zostali uwiecznieni tegoroczni absolwenci, wykładowcy i władze wydziału oraz zaproszeni goście.

Wykorzystując obecność większości członków Społecznej Rady Wydziału Budownictwa na inauguracji roku akademickiego oraz uroczystego rozdania dyplomów absolwentom Wydziału, odbyło się II posiedzenie Rady. Ustalono podjęcie problemów przedstawionych w przemówieniach gości uczestniczących
w uroczystości oraz członków Rady.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl