A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 393
W tym miesiącu: 50174
Wszystkich: 4577393

W dniu 29 czerwca 2016r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej odbyło się III Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału.

Spotkanie poprowadził Dziekan wydziału Budownictwa prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Kurzak, który po przywitaniu gości przedstawił członkom Rady nowe władze na kadencję 2016-2020. Głównym tematem dyskusji było dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb obecnego rynku pracy. Przedsiębiorcy podkreślali jak ważna z punktu widzenia pracodawców jest kwestia wiedzy praktycznej, na którą należy położyć w obecnej chwili szczególny nacisk. Pozwoli to zmaksymalizować szansę odpowiedniego wejścia na rynek pracy przyszłym absolwentom Wydziału Budownictwa.

Pan Prodziekan Maciej Major podkreślił szczególną rolę Społecznej Rady Wydziału, której celem jest m.in.: wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WB, umożliwienie studentom WB odbywania praktyk oraz staży,  a także wspieranie i realizacja rozwiązań innowacyjnych w przemyśle. Na zakończenie Pan Dziekan Lucjan Kurzak przedstawił projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 obejmujący remont WB, który otrzymał aprobatę członków Społecznej Rady Wydziału Budownictwa.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl