A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1045
W tym miesiącu: 32270
Wszystkich: 2665167


 

  
Program i forma działania Koła Naukowego Architektury

1. Seminarium dotyczące nauki programu ArchiCAD
- sporządzanie projektów architektoniczno - budowlanych.
2. Seminarium dotyczące nauki programu ArchiCAD
- tworzenie wizualizacji komputerowych.
3. Seminarium dotyczące nauki programu ABISplan
- sporządzanie projektów architektoniczno - budowlanych
- tworzenie wizualizacji komputerowych.
4. Praktyka wykonywania zawodu architekta i inżyniera budownictwa. Spotkanie z architektami
i budowlańcami prowadzącymi własną działalność.
5. Projektowanie wnętrz budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej.
6. Seminarium dotyczące wentylacji firma AERECO
- stosowanie systemów wentylacji i rola wentylacji w budynku
- energooszczędność w instalacji wentylacyjnej.
7. Wyjazd do fabryki płytek ceramicznych
- wnętrza budynków (użyteczności publicznej, przemysłowe i mieszkalne).
8. Termomodernizacja - projektowanie, dobór materiałów i kolorystyka elewacji zewnętrznej budynków
o różnych funkcjach i przeznaczeniu.
9. Konkurs kolorystyka elewacji Wydziału Budownictwa.
10. Budownictwo energooszczędne - wycieczka do domu pasywnego.
11. Współczesne budynki mieszkalne - wycieczka do budynków mieszkalnych apartamentowych.
12. Współpraca ze stowarzyszeniem architektów w ramach organizacji SARP - odział Częstochowa,
spotkania z architektami, możliwość udziału w prelekcjach tematycznych.
13. Konkurs na projekt Logo Koła Architektury.


Podstawowe formy pracy Koła Naukowego, to:

a) cykliczne zebrania członków koła podczas , których prezentowane będą referaty (opracowane przez studentów bądź zaproszonych gości lub pracowników naukowych), filmy, pokazy multimedialne, prezentacje programów komputerowych, które stanowić będą podstawę dyskusji omawianych zagadnień,
b) praca naukowa z zakresu podstaw budownictwa i architektury ekologicznej i energooszczędnej,
c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów,
d) organizowanie pokazów, spotkań, wykładów i szkoleń,
e) aktywny udział w seminariach, konferencjach, targach, konkursach, szkoleniach,
f) aktywne przygotowanie uczestników do promowania budownictwa energooszczędnego.

 

Struktura Studenckiego Koła Naukowego Architektury
Zarząd Koła:
Przewodniczący: Polak Dominika
Zastępca przewodniczącego: Justyna Mateusz
Skarbnik: Izabela Minda
Sekretarz: Szymon Knop
Członek zarządu: Rafał Suchecki, Jakub Chłąd
Opiekunowie Koła:
dr inż. arch. Nina Sołkiewicz - Kos
dr inż. Malwina Tubielewicz - Michalczuk

Kontakt:
Opiekunowie:
tel.: (+48) 343250906, e – mail: nkos@bud.pcz.pl
tel.: (+48) 343250201

Siedziba: 

Wydział Budownictwa,
ul. Akademicka 3, 
42 – 201 Częstochowa

 


W dniu 21.06.2017 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji przystanku miejskiego, lokalizacja - parki podjasnogórskie pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa prof. nadzw. dr hab. inż. Macieja Majora. Konkurs został zainicjowany przez opiekunów Koła Naukowego Architektury: dr inż. arch. Ninę Sołkiewicz-Kos oraz dr inż. Malwinę Tubielewicz-Michalczuk.

Nagrody otrzymali:

1 Miejsce - Michał Hiszpański - PDF

2 Miejsce - Kamil Harhaj - PDF

3 Miejsce - Tomasz Nocuń - PDF

Wyróżnienie - Karolina Cieśla - PDF

Wyróżnienie - Maciej Sowa - PDF

Serdecznie gratulujemy.


Współczesne budynki mieszkalne - wycieczka do budynków mieszkalnych apartamentowych:

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl