A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1538
W tym miesiącu: 80654
Wszystkich: 5320401


 

  
Program i forma działania Koła Naukowego Architektury

1. Seminarium dotyczące nauki programu ArchiCAD
- sporządzanie projektów architektoniczno - budowlanych.
2. Seminarium dotyczące nauki programu ArchiCAD
- tworzenie wizualizacji komputerowych.
3. Seminarium dotyczące nauki programu ABISplan
- sporządzanie projektów architektoniczno - budowlanych
- tworzenie wizualizacji komputerowych.
4. Praktyka wykonywania zawodu architekta i inżyniera budownictwa. Spotkanie z architektami
i budowlańcami prowadzącymi własną działalność.
5. Projektowanie wnętrz budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej.
6. Seminarium dotyczące wentylacji firma AERECO
- stosowanie systemów wentylacji i rola wentylacji w budynku
- energooszczędność w instalacji wentylacyjnej.
7. Wyjazd do fabryki płytek ceramicznych
- wnętrza budynków (użyteczności publicznej, przemysłowe i mieszkalne).
8. Termomodernizacja - projektowanie, dobór materiałów i kolorystyka elewacji zewnętrznej budynków
o różnych funkcjach i przeznaczeniu.
9. Konkurs kolorystyka elewacji Wydziału Budownictwa.
10. Budownictwo energooszczędne - wycieczka do domu pasywnego.
11. Współczesne budynki mieszkalne - wycieczka do budynków mieszkalnych apartamentowych.
12. Współpraca ze stowarzyszeniem architektów w ramach organizacji SARP - odział Częstochowa,
spotkania z architektami, możliwość udziału w prelekcjach tematycznych.
13. Konkurs na projekt Logo Koła Architektury.


Podstawowe formy pracy Koła Naukowego, to:

a) cykliczne zebrania członków koła podczas , których prezentowane będą referaty (opracowane przez studentów bądź zaproszonych gości lub pracowników naukowych), filmy, pokazy multimedialne, prezentacje programów komputerowych, które stanowić będą podstawę dyskusji omawianych zagadnień,
b) praca naukowa z zakresu podstaw budownictwa i architektury ekologicznej i energooszczędnej,
c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów,
d) organizowanie pokazów, spotkań, wykładów i szkoleń,
e) aktywny udział w seminariach, konferencjach, targach, konkursach, szkoleniach,
f) aktywne przygotowanie uczestników do promowania budownictwa energooszczędnego.

 

Struktura Studenckiego Koła Naukowego Architektury
Zarząd Koła:
Przewodniczący: Polak Dominika
Zastępca przewodniczącego: Justyna Mateusz
Skarbnik: Izabela Minda
Sekretarz: Szymon Knop
Członek zarządu: Rafał Suchecki, Jakub Chłąd
Opiekunowie Koła:
dr inż. arch. Nina Sołkiewicz - Kos
dr inż. Malwina Tubielewicz - Michalczuk

Kontakt:
Opiekunowie:
tel.: (+48) 343250906, e – mail: n.solkiewicz-kos@pcz.pl
tel.: (+48) 343250201

Siedziba: 

Wydział Budownictwa,
ul. Akademicka 3, 
42 – 201 Częstochowa

 


          W dniu 18.04.2018 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kampusu przy Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa prof. nadzw. dr hab. inż. Macieja Majora. Konkurs został zainicjowany przez opiekunów Koła Naukowego Architektury: dr inż. arch. Ninę Sołkiewicz-Kos oraz dr inż. Malwinę Tubielewicz-Michalczuk.

Nagrody otrzymali:

1. Miejsce - Adam Mandat

2. Miejsce - Bartłomiej Fijołek

3. Miejsce - Olga Nocuń.

Wyróżnienie: Michał Hiszpański, Kamil Grzywa.

Serdecznie gratulujemy.


W dniu 21.06.2017 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji przystanku miejskiego, lokalizacja - parki podjasnogórskie pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa prof. nadzw. dr hab. inż. Macieja Majora. Konkurs został zainicjowany przez opiekunów Koła Naukowego Architektury: dr inż. arch. Ninę Sołkiewicz-Kos oraz dr inż. Malwinę Tubielewicz-Michalczuk.

Nagrody otrzymali:

1 Miejsce - Michał Hiszpański - PDF

2 Miejsce - Kamil Harhaj - PDF

3 Miejsce - Tomasz Nocuń - PDF

Wyróżnienie - Karolina Cieśla - PDF

Wyróżnienie - Maciej Sowa - PDF

Serdecznie gratulujemy.


Współczesne budynki mieszkalne - wycieczka do budynków mieszkalnych apartamentowych:

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl