A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1382
W tym miesiącu: 80498
Wszystkich: 5320245

 

Cele Koła Naukowego Erasmus
• Pogłębianie i popularyzacja wiedzy w zakresie nowych technologii stosowanych w przemyśle, zwłaszcza budowlanym.
• Rozwijanie twórczego myślenia i uczenie się pracy zespołowej.
• Rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej pomiędzy studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i uczestnikami wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+.
• Pogłębianie umiejętności lingwistycznych w zakresie języka angielskiego.

Nasze cele realizujemy poprzez:
• Cykliczne spotkania z udziałem zaproszonych gości prezentujących wybrane zagadnienia z zakresu nowych technologii związanych z przemysłem budowlanym.
• Wyjazdy do zakładów przemysłowych związanych z produkcją budowlaną.
• Prezentacje osiągnięć członków KNE.
• Spotkania i współpracę z uczestnikami programu ERASMUS+.
• Prowadzenie serwisu informacyjnego na temat działalności KNE w postaci strony internetowej.
• Inne formy działalności zgodne ze statutem KNE.

Struktura Koła Naukowego Erasmus
Zarząd Koła:
Przewodniczący: Grzegorz Bednarek
Z-ca przewodniczącego: Piotr Pawlik
Skarbnik: Aleksandra Jarosz
Sekretarz: Karolina Konieczna 
Członkowie Zarządu: Damian Nowak 

Opiekunowie Koła:
Prof. dr hab. inż. Janina Adamus
Dr inż. Bogdan Langier

Kontakt:
tel.: (+48) 34 3250 908,
tel.: (+48) 34 3250 934

Siedziba:
Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa

Informacja dotycząca programu ERASMUS: http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-socrates-erasmus2

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl