A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 115
W tym miesiącu: 36284
Wszystkich: 2838667

 

Cele Koła Naukowego Erasmus
• Pogłębianie i popularyzacja wiedzy w zakresie nowych technologii stosowanych w przemyśle, zwłaszcza budowlanym.
• Rozwijanie twórczego myślenia i uczenie się pracy zespołowej.
• Rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej pomiędzy studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i uczestnikami wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+.
• Pogłębianie umiejętności lingwistycznych w zakresie języka angielskiego.

Nasze cele realizujemy poprzez:
• Cykliczne spotkania z udziałem zaproszonych gości prezentujących wybrane zagadnienia z zakresu nowych technologii związanych z przemysłem budowlanym.
• Wyjazdy do zakładów przemysłowych związanych z produkcją budowlaną.
• Prezentacje osiągnięć członków KNE.
• Spotkania i współpracę z uczestnikami programu ERASMUS+.
• Prowadzenie serwisu informacyjnego na temat działalności KNE w postaci strony internetowej.
• Inne formy działalności zgodne ze statutem KNE.

Struktura Koła Naukowego Erasmus
Zarząd Koła:
Przewodniczący: Katarzyna Krasulak
Z-ca przewodniczącego: Marcin Rośniak
Skarbnik: Kacper Głusek
Sekretarz: Anita Dróbkowska
Członkowie Zarządu: Piotr Michalski, Piotr Supera

Opiekunowie Koła:
Dr hab. inż. Janina Adamus, prof. nadzw.
Dr inż. Bogdan Langier

Kontakt:
tel.: (+48) 34 3250 908,
tel.: (+48) 34 3250 934

Siedziba:
Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa

Informacja dotycząca programu ERASMUS: http://www.bud.pcz.czest.pl/budownictwo-socrates-erasmus2

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl