A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1350
W tym miesiącu: 80466
Wszystkich: 5320213

 64 Konferencja Naukowa - Krynica Zdrój 2018 


 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB 

 W dniu 19 września 2018 r. zaplanowana jest sesja plakatowa dla studentów i młodych naukowców, asystentów, słuchaczy studiów doktoranckich, członków uczelnianych kół naukowych (osób do 2 lat po obronie pracy magisterskiej) w ramach 64 Konferencji Naukowej Krynica Zdrój organizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przy współudziale Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Dla uczestników tej sesji, organizatorzy przewidują trzydniowe uczestnictwo w Konferencji (18-20.092018r.), w tym dwa noclegi. Koszt uczestnictwa 300,00 zł.

Szczegóły na stronie: www.krynica2018.pk.edu.pl

 

III Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców


 Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki 

W dniu 08.09.2018 r. w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki. Rekrutacja do 25.05.2018 r

Szczegóły na stronie: www.doktorant.com.pl 

 

IV Konferencja Naukowo-Techniczna 


 IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona budowli przed wilgocią i wodą naporową” 

 W dniach 6-8 czerwca 2018 r. w Olsztynie odbędzie się IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona budowli przed wilgocią i wodą naporową” organizowana przez Instytut Budownictwa Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Tematy przewodnie Konferencji: „Docieplanie budynków od wewnątrz” i „Ochrona budowli podziemnych przed wodą naporową”.

 Więcej informacji na stronie: http://www.uwm.edu.pl/ibkonferencja/wordpress/

 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna


 

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Relacja dostępna TUTAJ


Relacja z konferencji pojawiła się także na stronie:

1. Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences: KLIK i KLIK.

2. Czasopisma Świat Szkła: KLIK

3. Czasopisma Rynek Instalacyjny: KLIK

4. Czasopisma Izolacje: KLIK   PDF

5. Czasopisma Materiały Budowlane: PDF

6. Czasopisma Inżynier Budownictwa: KLIK

7. Czasopisma Politechniki CzęstochowskiejKLIK

 

 

Komunikat_1

Communique_1_uk

Program ramowy

Framework program_uk

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Relacja dostępna TUTAJ

Konferencje archiwum - TUTAJ

 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna


Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Materiały i technologie energooszczędne. 


Galeria zdjęć z Konferencji: TUTAJ

Artykuły o Konferencji:

 - Aluprof

- Świat Szkła

- Rynek Instalacyjny

- Oknonet 

 

Plan szczegółowy konferencji: 

Komunikat 1_pl

Komunikat 2 - program konferencji

Szczegółowy program konferencji

Communique1_uk

Communique1_ru

Instrukcja dla autorow_BoZPE_pl

Instruction for authors_BoZPE_uk

Instruction for authors_BoZPE_ru

Instrukcja dla autorow_monografia62 KONFERENCJA NAUKOWA - KRYNICA 2016


 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest organizatorem 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w dniach 11-16 września 2016 roku w Krynicy. Te coroczne Konferencje są największymi, najważniejszymi i najciekawszymi wydarzeniami o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących i działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. W 2016 roku część problemowa nosić będzie nazwę: „BUDOWNICTWO PREFABRYKOWANE W POLSCE – STAN I PERSPEKTYWY”.

Więcej informacji na stronie: www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl

 

Studencka Konferencja Naukowa 


Studencka Konferencja Naukowa


XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym" 


Program konferencji

Conference programme


VII Międzynarodowa Konferencja naukowa „Współczesne Problemy Architektury i Budownictwa” - Florencja 


 Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej będący jednym

z inicjatorów i kontynuatorów cyklicznych konferencji naukowych dotyczących

„Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa”  

informuje, że VII edycja, której głównym organizatorem w tym roku jest Fundacja Romualdo Del Bianco

wraz z jej Międzynarodowym Instytutem Life Beyond Tourism i Uniwersytetem we Florencji

odbędzie się 19 – 21 listopada 2015 roku we Florencji.


Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod adresem:

http://www.lifebeyondtourism.org/evento/583


Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne Problemy Budownictwa - Teoria i Praktyka"


 

 Zaproszenie_konferencja

Harmonogram ogólny

Harmonogram szczegółowy konferencji


XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytan i jego stopy – 2015”


KOMUNIKAT I

Z dużą satysfakcją informujemy, że Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

w dniach 11÷14 października 2015 r. organizuje w malowniczej scenerii Jury Krakowsko‑Częstochowskiej

XII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Tytan i jego stopy – 2015”


Strona internetowa konferencji:  ti2015.lacki.com.pl

Miejsce Konferencji: Hotel Villa Verde Congress & Spa, ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie


Cel konferencji - stworzenie platformy bezpośredniego spotkania naukowców i praktyków oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wytwarzania i przetwarzania, charakterystyki mikrostruktury i właściwości oraz zastosowania tytanu i jego stopów, a także promocja innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.


Tematyka konferencji:

• kształtowanie i charakterystyka struktury i mikrostruktury materiałów tytanowych oraz ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych,

• inżynieria powierzchni, zaawansowane technologie obróbki cieplno-plastycznej i powierzchniowej,

• nowe technologie wytwarzania i przetwarzania tytanu oraz aplikacje tytanu m.in. w przemyśle chemicznym, lotniczym, okrętowym i medycynie.


XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytan i jego stopy – 2015” będzie miała szczególnie uroczysty charakter, gdyż będzie obejmowała Jubileusz 55-lecia działalności naukowej prof. dr hab. inż. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej - wybitnego tribologa i osoby, dla której tytan to przede wszystkim biomateriał stosowany na implanty, które pozwalają ludziom odzyskać utraconą sprawność.


Publikacje:

Prezentowane na konferencji referaty po pozytywnych recenzjach będą publikowane na zasadach przyjętych przez redakcje czasopism: Key Engineering Materials (podstawowe miejsce publikacji), Archives of Metallurgy and Materials (wybrane artykuły).


Prezentacja firm:

Organizatorzy zapraszają firmy i przedsiębiorstwa do udziału w Konferencji z możliwością:

• zorganizowania stoiska reklamowego podczas Konferencji

• prezentacji firmy w czasie Konferencji

• umieszczenia logo firmy na stronie internetowej Konferencji


Szczegóły dotyczące Konferencji dostepne są TUTAJ


Sekretariat konferencji

mgr inż. Monika Jaszczyk
Politechnika Częstochowska
Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3
42-200 Częstochowa
tel.: +48 532 313 279 
e-mail: konferencja.ti.2015@gmail.com


Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt.:  "Aktualne problemy dotyczace budownictwa, architektury i urbanistyki Ukrainy i Polski " 


 

III Forum Budowlane Płock 2014 22-23 pażdziernika 2014 r.

Konferencja Naukowo-Techniczna nt.:  "Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych" 


Dane kontaktowe organizatora:

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Instytut Budownictwa 
ul. Łukasiewicza 17 
09-400 Płock

http://www.pfb.pw.plock.pl/
 Konferencja „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa” w Ostrawie         W dniach 24-27.06.2014 roku odbywać się będzie VI Międzynarodowa Konferencja „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa", organizowana przez Wydział Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Partnerzy merytoryczni konferencji:

- Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,                                                             

- Państwowy Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Erywaniu,

- Uniwersytet Budownictwa i Architektury w Pekinie

Państwowy Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Sankt Petersburgu.

 Konferencja składa się z ośmiu różnych sesji tematycznych związanych  z Budownictwem i Architekturą. 


X Jubileuszowa Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym"     W dniach 4-6 grudnia 2013 r. na Wydziale Budownictwa planowane sa obrady X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym", której organizatorem jestKatedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Patronat nad konferencją… objęła JM Rektor Politechniki Czestochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron.

     Treścią konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym zużyciu potencjału energetycznego. Celem konferencji jest przedstawienie realizowanych opracowań naukowych i projektowych, z zakresu ww. tematyki oraz wypracowanie perspektywicznych koncepcji możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych w obszarze energooszczędnego i ekologicznego budownictwa mieszkaniowego, uwzględniającego również potrzeby osób niepełnosprawnych. Efektem wymiany poglądów i doświadczeń powinno być zminimalizowanie nakładów materiałowych, energetycznych i finansowych na potrzeby realizacji i eksploatacji obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, ochrona środowiska naturalnego oraz wdrażanie rozwoju zrównoważonego w budownictwie.
     Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych m.in. z Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Swoje osiągnięcia zaprezentują również polskie firmy związane z budownictwem. Będzie można zapoznać się także z czołowymi czasopismami zajmującymi się problemami nowoczesnego energoefektywnego budownictwa.

Szczegółowy program konferencji zawarty jest w Komunikacie 2.
 

First Communication.pdf
Komunikat 1_pl.pdf

Komunikat 2_program_konferencji.pdf

Komitet_naukowy.pdf

Komitet_organizacyjny.pdf

 

 V Konferencja „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa” w Sankt Petersburgu.         W dniach 24-29.06.2013 roku odbywać się będzie VI Międzynarodowa Konferencja „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa", organizowana przez Państwowy Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Saint - Petersburgu. 

Partnerzy merytoryczni konferencji:

- Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,                                                             

- Państwowy Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Erywaniu,

- Uniwersytet Budownictwa i Architektury w Pekinie

- Wydział Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

 


Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa PCz Prof. dr hab. inż. Lucjana Kurzaka nt. "Aktualne problemy dotyczące Budownictwa, Architektury i Urbanistyki Ukrainy i Polski"     W dniach 28 - 29 listopada 2013 roku na Wydziale Budownictwa  Politechniki Częstochowskiej odbyło się I  Międzynarodowe  Seminarium  Naukowe pt. „Aktualne problemy dotyczące budownictwa, architektury i urbanistyki Ukrainy i Polski”, nad którym patronat objął Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Profesor dr hab. inż. Lucjan Kurzak .
    Seminarium rozpoczęło przewidywany perspektywiczny program współpracy Wydziału Budownictwa i środowiska miejscowego z naukowcami ukraińskimi .
W seminarium udział wzięli pracownicy, władze Wydziału Budownictwa oraz goście z  ośrodków krajowych: Politechniki  Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej a także zagraniczni z Politechniki Lwowskiej  na czele z Dziekanem  Wydziału Budownictwa i Inżynierii Budownictwa Politechniki Lwowskiej Prof.dr hab.inż. Zinovyjem Blikharskym.
Pierwszy dzień obrad został wzbogacony o robocze rozmowy gości z gospodarzami Seminarium , na czele z Jej Magnificencją Rektor Politechniki Częstochowskiej , Prof. dr hab. Marią Nowicką- Skowron, która wyraziła wolę Władz Politechniki Częstochowskiej w utrzymaniu i rozwijaniu wspólnych kontaktów naukowo-badawczych z Politechniką Lwowską.
    Seminarium  pokazało, że budownictwo, architektura i urbanistyka w jednoczącej się Europie charakteryzuje się zbliżonym postrzeganiem dotyczącym  poprawy jakości środowiska życia  na terenach zurbanizowanych.

Program seminarium
Komitet naukowy

Komitet organizacyjny


Zrównoważone budownictwo przyszłości


 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl