A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 519
W tym miesiącu: 56053
Wszystkich: 4031421

Dziekan Wydziału Budownictwa ogłasza konkurs na grant dla młodych naukowców na badania naukowe i prace rozwojowe, realizowany w ramach dotacji na 2016 rok. 
W konkursie mogą brać udział Młodzi Pracownicy Nauki (do 35 roku), którzy realizują już wcześniej zgłoszone tematy badawcze oraz pracownicy, którzy po otrzymaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego zgłoszą nowe tematy.
Aby przystąpić do konkursu należy złożyć wniosek o przyznanie grantu dla młodych naukowców wraz z kosztorysem i harmonogramem (zał.1).
Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu na badania naukowe i prace rozwojowe Wydziału Budownictwa dla młodych naukowców. 
Kompletne wnioski wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Budownictwa należy złożyć do sekretariatu Działu Administracji Dziekanatu (pok. 34) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2016 roku.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
załącznik nr 1.doc 38,00 KB
Regulamin.doc 40,50 KB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl