A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1188
W tym miesiącu: 59029
Wszystkich: 4741408

Zorganizowany 15 kwietnia 2016 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” zakończył się zwycięstwem uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych z Gliwic.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezydent Miasta Częstochowy, Śląski Kurator Oświaty, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego, Zakład Produkcyjny oraz Skład Firmowy Wienerberger Gnaszyn.

Do rywalizacji stanęło dziewięć szkół z województwa śląskiego: Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej z Żywca, - Technikum Architektoniczno – Budowlane nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sosnowca, Technikum Budowlane z Zespołu Szkól Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Chorzowa, Technikum nr 2 z Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich z Bytomia, Technikum nr 4 z Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego z Cieszyna, Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich z Katowic, Technikum nr 4 z Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych z Gliwic, Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z Częstochowy oraz Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych z Lublińca.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności posługiwania się dokumentacją projektową, promowanie bezpiecznych metod prowadzenia prac murarskich i tynkarskich, doskonalenie organizacji kształcenia zawodowego, a także integracja środowiska zawodowego i wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami.

Każda placówka wystawiła jedną trzyosobową drużynę, która musiała wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi w obszarze murarstwa i tynkarstwa. W części projektowej, która odbyła się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej drużyny rozwiązywały zadanie projektowe polegające na wykonaniu przedmiaru prac, obliczeniu nakładów robocizny, materiałów, sporządzeniu zapotrzebowania materiałowego oraz przedstawieniu w formie graficznej harmonogramu robót. Równocześnie na hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozgrywała się część praktyczna konkursu. Uczestnicy zmierzyli się z wymurowaniem kilku warstw ścianki działowej wraz z nadprożem łukowym. Liczył się tu nie tylko czas, ale i dokładność wykonania zadania. Suma zdobytych punktów z części projektowej oraz praktycznej wyłoniła najlepszą szkołę budowlaną w województwie śląskim.

Pierwsze miejsce zdobyło Technikum nr 4 z Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych z Gliwic w składzie: Łukasz Bieniek, Marcin Wycisk i Mateusz Kwaśniok. Opiekunem drużyny była Zuzanna Masłoń.

Drugie miejsce zdobyło Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z Częstochowy w składzie: Paweł Głowacki, Patryk Szyda i Konrad Kozanecki. Opiekunem drużyny był Zbigniew Gajda.

Trzecie miejsce przypadło Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej z Żywca w składzie: Barbara Pająk, Krystian Madyda i Łukasz Walkarz. Opiekunem drużyny był Dariusz Steczek.

Wyróżnienie Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej otrzymał Tomasz Jaworski z Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie, natomiast wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego za najlepiej wykonane zadanie praktyczne otrzymali Patryk Kompała oraz Kamil Strzyż z Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu.

W trakcie trwania imprezy uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w pokazie murowania Porotherm DRYFIX prowadzonym przez Zakład Produkcyjny i Skład Firmowy Wienerberger Gnaszyn, zwiedzić Laboratorium Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa, zapoznać się ze sprzętem oraz metodami pomiarowym (m.in. pomiary termowizyjne, stacja meteorologicza), wysłuchać wykładów: „Budownictwo energooszczędne – potrzeba współczesności”, który przedstawił mgr inż. Jakub Jura oraz „IBA Hamburg 2013 - energia odnawialna w przestrzeni miasta”, który poprowadził mgr inż. arch. Henryk Katowicz – Kowalewski. Ofertą dydaktyczną Wydziału Budownictwa dla przyszłych kandydatów chcących doskonalić się w niełatwym zawodzie inżyniera budownictwa przedstawiła mgr inż. Anna Śpiewak.

 

Program konkursu

Relacja video z konkursu

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl