A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1445
W tym miesiącu: 80561
Wszystkich: 5320308

Młody Mistrz Budownictwa

Organizatorzy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

Rodzaj imprezy: konkurs – część praktyczna i część teoretyczna oraz wystawy, pokazy i wykłady towarzyszące

Miejsce: Wydział Budownictwa PCz i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Cykliczność: raz do roku

Czas trwania: 6 godzin

Liczebność zespołów konkursowych: 3 osoby

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się dokumentacją projektową, promowanie bezpiecznych metod prowadzenia prac budowlanych, doskonalenie organizacji kształcenia zawodowego, a także integracja środowiska zawodowego i wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami. Konkurs składa się z części projektowej i praktycznej, odbywających się równocześnie. Każda placówka szkolna z województwa śląskiego może wystawić jedną trzyosobową drużynę.


Część projektowa (2 godz.)
W części projektowej, która odbywa się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej jedna osoba z drużyny rozwiązuje zadanie projektowe polegające na wykonaniu przedmiaru prac, obliczeniu nakładów robocizny, materiałów, sporządzeniu zapotrzebowania materiałowego oraz przedstawieniu w formie graficznej harmonogramu robót.

Część praktyczna (2 godz.)

W części praktycznej, która odbywa się na hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zadaniem dwóch pozostałych osób z drużyny jest wymurowanie kilku warstw ścianki działowej wraz z nadprożem łukowym. Liczy się tu nie tylko czas, ale i dokładność wykonania zadania.

Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która uzyska najwięcej punktów sumarycznie z części projektowej oraz praktycznej.

Imprezy towarzyszące
Pokazy sponsorów, wykłady, zwiedzanie laboratoriów Wydziału Budownictwa - prezentacja sprzętu i metod pomiarowych, zapoznanie się z ofertą dydaktyczną Wydziału Budownictwa.


Relacja z pierwszej edycji konkursu 15.04.2016

Relacja z drugiej edycji konkursu 21.04.2017

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl