A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1181
W tym miesiącu: 47144
Wszystkich: 4574363

                                                                               

         Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ogłasza konkurs na:

Najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. 

 

 

 

Prace należy składać do 30 września 2015 roku.

Dla zwycięzców ustalono Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy:

- za I miejsce - 5000 złotych brutto,
- za II miejsce - 4000 złotych brutto,
- za III miejsce - 3000 złotych brutto.

 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent wyższej uczelni działającej na terenie Częstochowy, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Pod uwagę będą brane prace obronione w ostatnim zakończonym roku akademickim poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy z 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy, Wydział Edukacji informuje, że prace można składać do 30 września br.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową”, w polskiej wersji językowej, na adres: Urząd Miasta  Częstochowy, Wydział Edukacji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).


Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
•    pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
•    wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
•    potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
•    curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
•    streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

 

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
REGULAMIN KONKURSU zal_2242_14.PDF 94,13 KB
zal1_zal_2242_14.DOC 41,00 KB
zal2_zal_2242_14.DOC 42,00 KB
ZARZĄDZENIE NR 2242_14.PDF 75,87 KB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl