A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 2079
W tym miesiącu: 39855
Wszystkich: 5431146

Obrony prac dyplomowych (on-line) odbędą się w środę 29 września 2021 roku od godziny 9.00.

Obrony próbne odbędą 22 września 2021 roku.

Prace dyplomowe należy złożyć do poniedziałku 20 września 2021 roku do godziny 10.00.

Studenci NIE SKŁADAJĄ  swoich fotografii do dyplomów ukończenia studiów.


Studenci muszą mieć uruchomioną kamerę internetową i mieć głośniki zarówno na obronie próbnej, jak i właściwej. Nie dopuszcza się stosowania słuchawek. Należy także przesłać wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem systemu e-learningowego PCz (załącznik nr 1 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

 

Po próbnej obronie - proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgodności infrastruktury audio i wideo oraz oprogramowania (załącznik nr 3 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz) oraz oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

Studenci przystępujący do obron muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty i złożyć pracę zgodnie z procedurą podaną w Zarządzeniu Rektora Nr 30/2020

 

Procedura składania prac dyplomowych jest podana w Zarządzeniu Rektora Nr 30/2020. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się  w Zarządzeniu Rektora Nr 30/2020.

Bez oświadczenia oraz w/w wniosków student nie będzie dopuszczony do obrony właściwej (on-line).

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl