A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 2038
W tym miesiącu: 39814
Wszystkich: 5431105

Obrony prac inżynierskich odbędą się w formie zdalnej (on-line) dnia 25 maja 2021 roku od godziny  9.00.

 

Próbne obrony prac (w formie zdalnej) odbędą się w dniu 18 maja 2021 roku o godzinie 9.00.

 

Studenci muszą mieć uruchomioną kamerę internetową i mieć głośniki zarówno na obronie próbnej, jak i właściwej. Nie dopuszcza się stosowania słuchawek. Należy także przesłać wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem systemu e-learningowego PCz (załącznik nr 1 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

 

Po próbnej obronie - proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgodności infrastruktury audio i wideo oraz oprogramowania (załącznik nr 3 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz) oraz oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

Studenci przystępujący do obron muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty i złożyć pracę zgodnie z procedurą podaną w Zarządzeniu Rektora Nr 30/2020: tutaj

 

Procedura składania prac dyplomowych jest podana w Zarządzeniu Rektora Nr 30/2020.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się pod adresem w Zarządzeniu Rektora Nr 30/2020.

Bez oświadczenia oraz w/w wniosków student nie będzie dopuszczony do obrony właściwej (on-line).

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl