A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 207
W tym miesiącu: 49988
Wszystkich: 4577207

PRACA – PROJEKTANT – RYSOWNIK CAD – PRACA BIUROWA-STACJONARNA

 

Biuro architektoniczne RWA Architekci z siedzibą w centrum Częstochowy poszukuje studentów/absolwentów studiów architektonicznych do pracy na stanowisku asystent architekta przy projektach budowlanych i wykonawczych. Praca wyłącznie stacjonarna w biurze.

Opis stanowiska i wymagania: realizowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych obiektów architektonicznych . Umiejętność redagowania pism, obsługa bieżącej korespondencji, wspomaganie pracy biura. Umiejętność wykonywania wizualizacji.

 

Wymagania:

- znajomość programów: AutoCAD,  MS Office

- znajomość Prawa Budowlanego, procedur administracyjnych

- komunikatywność i chęć rozwoju zawodowego oraz zaangażowanie

- pracowitość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole

 

Prosimy o przesyłanie CV i portfolio (lub linków do w/w) na adres:

rwa.architekci@gmail.com

TEL: 605-892-796

 

Pełen etat, umowa o pracę.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Informacja dla studentów ostatniego roku studiów

1. Studenci przyjęci na studia przed dniem 01 października 2019 r. 


  • Student przed ukończeniem studiów wnosi opłatę za wydanie oryginału dyplomu w języku polskim oraz jego odpisów w wysokości 60 zł, natomiast za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40 zł .
  • Za wydanie oryginału suplementu do dyplomu oraz jego dwóch odpisów opłaty się nie pobiera.


Aby otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć wniosek przed obroną pracy dyplomowej.


2. Studenci przyjęci na studia od roku akademickiego 2019/2020


  • Student nie wnosi opłaty za wydanie dyplomu i suplementu oraz ich dwóch odpisów w języku polskim, w tym odpisu w języku angielskim, jeżeli został złożony wniosek przed ukończeniem studiów
  • Jeżeli absolwent złoży wniosek o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w tłumaczeniu na język angielski ponosi opłatę w wysokości 20 zł
 

Praca dyplomowa

Uprzejmie informujemy studentów ostatniego semestru o konieczności składania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów w opisanej białej teczce u Kierownika Dziekanatu na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony.


• Praca dyplomowa powinna być złożona w jednym egzemplarzu, w miękkiej oprawie, w formie zapisu drukiem dwustronnym, termozbindowana przyjęta do obrony. Do egzemplarza należy załączyć płytę CD z pracą w formie zapisu elektronicznego (zawartość płyty sprawdzona przez promotora i potwierdzona podpisem).


Na płycie CD/DVD należy zapisać całą pracę w JEDNYM PLIKU (maksymalny rozmiar pliku to 10MB) w formacie .PDF oraz dodatkowo w jednym z formatów używanych przez edytory tekstu np.: .ODT, .DOC, .DOCX.


• Praca powinna zawierać temat w języku polskim i obcym
• Praca powinna zawierać streszczenie w języku polskim i obcym
• Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
• Karta obiegowa
• Uzupełniony INDEKS, bez okładki i dopisanymi punktami ECTS
• Dowód wpłaty według wytycznych umieszczonych powyżej w pkt 1 i pkt 2

• Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim kierowane do Kierownika dydaktycznego dr inż. Jacka Halbiniaka
• Zdjęcia 4 sztuki (4,5 cm x 6,5 cm) za dyplom w języku polskim + 1 sztuka za dyplom w przypadku ubiegania się dyplomu w języku angielskim,
• Legitymacja (jeśli student I stopnia ma zamiar podjąć studia II stopnia składa w teczce Oświadczenie absolwenta studiów I stopnia dotyczące zachowania elektronicznej legitymacji studenckiej)

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych Rektora oraz zapomogę w roku akademickim 2020/2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - asystenci

Szanowni Studenci!
Czy ktoś z Was jest zainteresowany pracą i rozwojem naukowym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW w Warszawie? 
Szukają ludzi z całej Polski, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jeśli macie pytania to piszcie: anna_bartos@sggw.edu.pl

Poniżej linki do ofert:
Katedra Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót:

Katedra Geotechniki:

Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych:

Wyrównanie stypendium

W związku z uchwałą nr 1/06/URSS/2020 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 26.06.2020 roku uległy zwiększeniu stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Lista wyrównania stypendiów dla studentów za okres od marca do czerwca 2020 roku TUTAJ

Tematy prac inżynierskich - studia niestacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy inzynierskich prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego szóstego semestru studiów niestacjonarnych I-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy wszystkie specjalności: KLIK

Tematy prac magisterskich - studia niestacjonarne

Poniżej w załączniku umieszczone zostały tematy magisterskich prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych (obrony lipiec 2021 ). Studenci obecnego drugiego semestru studiów niestacjonarnych II-go stopnia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy.

Wybór tematu:

  • po wybraniu tematu trzeba skontaktować się drogą elektroniczną z promotorem, aby uzyskać jego zgodę na pisanie danego tematu
  • promotor pracy dyplomowej podaje do dziekanatu imię i nazwisko dyplomanta, który będzie realizował temat pod jego kierunkiem
  • bezzwłocznie po powrocie na Uczelnie student zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu złożenia podpisu pod wybranym przez siebie tematem.

Tematy wszystkie specjalności: KLIK

Konkurs BNP Paribas

Regulamin - Klik

Załącznik 1 - Klik

Załącznik 2 - Klik 

ArCADiasoft dla studentów

Firma ArCADiasoft to łódzki producent oprogramowania wspomagającego projektowanie, przeznaczonego dla inżynierów oraz studentów kierunków związanych z budownictwem, architekturą i inżynierią środowiska. Najbardziej znane programy to system ArCADia BIM, ArCADia-RAMA 3D, Konstruktor czy ArCADia-TERMOCAD (nagrodzona godłem TERAZ POLSKA). Firma ArCADiasoft współpracuje z kilkudziesięcioma wydziałami w całej Polsce, a z Wydziałem Budownictwa PCz trwa już 16 lat. W jej ramach m.in. udostępniają swoje programy do zajęć dydaktycznych, a także szkolą studentów i wykładowców. Wszystkie programy są bezpłatnie dostępne dla studentów jako pakiet Partner Student, obecnie zawierający kilkadziesiąt programów, z których część jest wielomodułowa.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj: KLIK.

Licencje są roczne, po tym czasie formularz należy wypełnić ponownie. Zapraszamy do korzystania z oprogramowania!

Konkurs dla Start-upów Budowlanych 2020

CEMEX Ventures, Ferrovial, Hilti, Leonard Group VINCI i NOVA by Saint-Gobain organizują Konkurs dla Start-upów Budowlanych 2020 w celu znalezienia przedsiębiorców i start-upów z całego świata, które będą stymulować innowacje w branży budowlanej. Konkurs jest otwarty do 26 lipca 2020 roku.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl