A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1065
W tym miesiącu: 80181
Wszystkich: 5319928

Odbiór dyplomów ukończenia studiów

OFERTA PRACY

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@nowak-mosty.pl

Obrony prac dyplomowych w dniu 16 lipca 2021 roku

Godziny obron w dniu 16 lipca 2021 roku. Przewodnictwo – dr inż. Jacek Halbiniak

Numer albumu

Godzina

115947

8:00

118473

08:30

131523

09:30

130881

10:00

125235

10:30

126671

11:00

132915

11:30

132832

12:00

131189

12:30

128235

13:00

129474

13:30

128257

14:00

125147

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny obron w dniu 16 lipca 2021 roku. Przewodnictwo – dr inż. Aleksandra Repelewicz

Numer albumu

Godzina

126176

8:00

126198

08:30

126065

09:00

126143

9:30

127058

10:00

129681

10:30

131242

11:00

127402

11:30

126005

12:00

124943

12:30

126174

13:00

127095

13:30

Obrony próbne prac dyplomowych w dniu 09.08.2021

Obrony próbne odbędą się w piątek 9 lipca 2021 roku o godzinie:

- 9.00 -  pokój pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniaka:

128257

125147

131523

130881

125235

126671

132915

132832

131189

128235

129474

115947

118473

 

- 10.00 - pokój pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz:

126176

126198

126065

126143

127058

127402

126005

129681

131242

124943

126174

127095

 

O wyznaczonych godzinach proszę się zalogować na platformę PCz – do pokoju obron prac dyplomowych pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniaka lub dr inż. Aleksandry Repelewicz  - zgodnie z listą podaną w tabelach powyżej. Proszę włączyć kamerę internetową oraz mikrofon i przebywać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Dostęp do pokojów obron studenci uzyskają w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych (on-line) odbędą się w piątek 16 lipca 2021 roku od godziny 9.00.

Obrony próbne odbędą 9 lipca 2021 roku.

Prace dyplomowe należy złożyć do czwartku 8 lipca 2021 roku do godziny 10.00.

Studenci, którzy będą się bronić po 1 lipca 2021 roku NIE SKŁADAJĄ  swoich fotografii do dyplomów ukończenia studiów.


Studenci muszą mieć uruchomioną kamerę internetową i mieć głośniki zarówno na obronie próbnej, jak i właściwej. Nie dopuszcza się stosowania słuchawek. Należy także przesłać wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem systemu e-learningowego PCz (załącznik nr 1 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

 

Po próbnej obronie - proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgodności infrastruktury audio i wideo oraz oprogramowania (załącznik nr 3 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz) oraz oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

Studenci przystępujący do obron muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty i złożyć pracę zgodnie z procedurą podaną w Rozporządzeniu Rektora Nr 30/2020

 

Procedura składania prac dyplomowych jest podana w Rozporządzeniu Rektora Nr 30/2020. 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację znajduje się  w Rozporządzeniu Rektora Nr 30/2020.

Bez oświadczenia oraz w/w wniosków student nie będzie dopuszczony do obrony właściwej (on-line).

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Obrony prac 22.06.2021

Obrony prac dyplomowych (w formie zdalnej) odbędą się w dniu 22.06.2021

Komisja pod przewodnictwem dr inż. Jacka Halbiniaka:

Numer indeksu Godzina obrony
131521    9.30
126056    10.00
127576    10.30
108154    11.00
130873    11.30
127395    12.00
126173    12.30
126182    13.00
126151    13.30
122348    14.00


Komisja pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz:

Numer indeksu Godzina obrony
126083    9.00
126071    9.30
122295    10.00
127085    10.30
116406    11.00
124955    11.30
124971     12.00
125243    12.30

Prosimy o punktualne logowanie się do pokojów obron.

Oferta pracy - asystent projektanta

Asystent projektanta  - 15.06.2021 r.  


Biuro projektowe PRO-Tektura, Częstochowa, ul. 1-go Maja 40 B; www.protektura.pl /

 

Z nami będziesz:
• opracowywać rysunki budowlane, wykonawcze i warsztatowe,
• brać udział w projektowaniu budynków na etapie projektu budowlanego i wykonawczego we współpracy z architektem,
• w zależności od doświadczenia wykonywać obliczenia statyczne.

Aplikuj jeśli:
• jesteś studentem piątego roku lub absolwentem wydziału budownictwa,
• obsługujesz program AutoCad,
• biegle obsługujesz programy pakietu MS Office,
• masz podstawową wiedzę z zakresu projektowania:
- obiektów ogólnobudowlanych,
- konstrukcji stalowych,
- konstrukcji żelbetowych,
• znasz programy: Robot, RM-Win 3D – atut dodatkowy,
• chcesz rozwijać swoje umiejętności, jesteś zaangażowany i chętny do pracy.

Z nami zyskasz:
• możliwość zdobycia praktyki zawodowej do uprawnień,
• pracę z młodym zespołem składającym się z projektantów konstrukcji budowlanych oraz architektów,
• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy protektura.bp@gmail.com

Prosimy o zawieranie w CV oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Próbne obrony prac - ważne!

Próbne obrony prac (w formie zdalnej) odbędą się w dniu 15.06.2021

• godzinie 10.30 Dyplomanci o numerach indeksów:
126083
127395
125243
127085
126151
122348
126056
126071
126173

• godzinie 11.00 Dyplomanci o numerach indeksów:
126182
127576
122295
108154
130873
116406
124955
124971
131521

Studenci muszą mieć uruchomioną kamerę internetową i mieć głośniki zarówno na obronie próbnej, jak i właściwej. Nie dopuszcza się stosowania słuchawek. Należy także przesłać wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem systemu e-learningowego PCz (załącznik nr 1 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.)

Po próbnej obronie - proszę pamiętać o przesłaniu do dziekanatu w formie elektronicznej oraz papierowej oświadczenia o umiejętności posługiwania się systemem e-learningowym PCZ oraz zgodności infrastruktury audio i wideo oraz oprogramowania (załącznik nr 3 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz) oraz oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 Zarządzenia nr 30/2020 Rektora PCz.

Studia niestacjonarne - odsetki

Przypominamy studentom studiów niestacjonarnych, którzy dokonali opłaty po regulaminowym terminie tj 28.02.2021 roku, o obowiązku uregulowania naliczonych ustawowych odsetek.
W przypadku studentów ostatniego semestru tj. VIII semestru na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia i IV na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia prosimy o dokonywanie opłat za dyplom po odliczeniu nadpłat, jeżeli takie są.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl