A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1433
W tym miesiącu: 19250
Wszystkich: 4164861

Obowiązek zdalnego uczenia się.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Rektora PCZ z dnia 18 marca 2020 roku w Politechnice Częstochowskiej od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania wprowadzono obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej dostępnej pod adresem https://e-learning.pcz.pl

Wykłady, ćwiczenia, projekty oraz laboratoria będą sukcesywnie umieszczane na w/w platformę.  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do logowania na platformie  i podjęcia kształcenia zdalnego.

 

Instrukcja korzystania z platformy elerningowej dla studentów w załączniku.

E-LEARNING

Informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomione nauczanie e-learningowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budownictwa. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie wydziałowej.

Dotyczy legitymacji studenckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 marca 2020 r. (poz.420) zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.

poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

(Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie: „Przepis epizodyczny, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis

końcowy”;

2) po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

„§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze

roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich

ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Informacja dla studentów

W dniach od 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku obiekt Wydziału Budownictwa nie będzie dostępny dla studentów. Prosi się o przestrzeganie zakazu wstępu na wydział. W razie pytań i potrzeb konsultacji z Wykładowcami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Informujemy również, że w tych dniach dziekanat nie przyjmuje studentów. Sprawy studenckie w dziekanacie można załatwiać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Ponadto wszystkie zaplanowane w tym terminie kolokwia i poprawkowe egzaminy zostały odwołane.

Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych

JM Rektor PCZ zarządzeniem 312/2020 z dnia 11.03.2020 zawiesza zajęcia dydaktyczne od dnia 12.03.2020 do 29.03.2020 włącznie na Politechnice Częstochowskiej.

Odwołanie egzaminu z Wytrzymałości materiałów

Ogłasza się odwołanie poprawkowego terminu egzaminu w dniu 12 marca 2020 roku z Wytrzymałości materiałów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nowy termin egzaminu będzie ogłoszony w późniejszym czasie. 

Erasmus - rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Ruszyła rekrutacja na studia i praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2020/2021. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne z koordynatorami w środę, 11.03.2020 r. o godz. 12.00. 

 

Koronawirus - ważne informacje

Sposoby zapobiegania zarażeniu oraz sposobu postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania.


Prosimy także o śledzenie strony internetowej uczelni, gdzie umieszczane są informacje dot. koronawirusa, jak również strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Godziny rektorskie

W dniu 9 marca 2020 roku Rektor PCZ ustalił godziny rektorskie w godzinach 11.30-14.30.

I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana"

3 marca 2020 r. w pawilonie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy Al. Armii Krajowej 21 odbędzie się "I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana"

Szczegóły i informacje:

  • Co zjeść przed oddaniem krwi? - KLIK
  • Przydatne informacje dla osób, które chcą oddać krew: KLIK (można tu wyliczyć swoje BMI). Trzeba pamiętać, aby ważyć minimum 50 kg. 

Inne informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=pTwNHZtxM6k

https://www.rckik-katowice.pl/droga-dawcy-krwi

https://www.rckik-katowice.pl/przeciwwskazania

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl