A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1765
W tym miesiącu: 61675
Wszystkich: 2789645

W związku z wpływającymi zapytaniami w sprawie studentów , którzy kontynuują pobieranie stypendium socjalnego uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia 66/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej studenci, którzy kontynuują pobieranie stypendium socjalne powinni złożyć w semestrze letnim załączniki : nr 2 , 3 i 9 znajdujące się w Zarządzeniu nr 66/2017 z dnia 15.09.2017r.
Na uwagę należy zwrócić iż załącznik nr 9 obowiązujący obecnie jest z dnia 2.02.2018r
Wzory obowiązujących załączników dostępne na stronie pcz.pl/pomocmaterialna/zarządzenie Rektora z dn.15.09.2017 oraz z dn.2.02.2018r.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl