A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1310
W tym miesiącu: 35696
Wszystkich: 3380498

dr hab. inż. Maciej Major, prof. nadzw.

  • Stanowisko: Kierownik, Profesor nadzwyczajny

Barbara Chłąd

  • Stanowisko: Specjalista ds. administracji

Działalność naukowo-badawcza Katedry Konstrukcji Metalowych i Materiałów Budowlanych, w skład której wchodzi Zakład Konstrukcji Metalowych, Zakład Materiałów Budowlanych oraz Zakład Nowych Technologii, obejmuje zagadnienia:
1. modelowanie konstrukcji stalowych i zespolonych w zakresie współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych;
2. analiza zjawisk falowych w konstrukcjach budowlanych następstwie oddziaływań dynamicznych;
3. analiza wpływu dodatków i domieszek na parametry fizyko-chemiczne betonów zwykłych i wysokowartościowych
4. recykling odpadów przemysłowych w zastosowaniu do kompozytów betonowych;
5. analiza procesów technologicznych zwiększających efektywność i jakość wytwarzania produktów budowlanych;
6. analiza i modelowanie procesów kształtowania plastycznego blach, w tym blach z materiałów trudnoodkształcalnych (m.in. tytanowych);
7. tribologiczne aspekty w procesach obróbki plastycznej metali;
8. opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii betonu.Katedra Konstrukcji Metalowych i Materiałów Budowlanych oferuje współpracę w zakresie:

  • Opiniowania projektów technologicznych w zakresie oceny rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dla budownictwa przemysłowego;
  • Badań i oceny właściwości materiałów budowlanych w Laboratorium Materiałów Budowlanych, takich jak:

1) projektowanie betonów zwykłych oraz wysokowartościowych,
2) badanie konsystencji i zawartości powietrza mieszanki betonowej w laboratorium oraz na budowie,
3) pobieranie próbek betonowych na placu budowy oraz wykonywanie odwiertów,
4) badania betonów:
- wytrzymałości na ściskanie, ( oznaczenie klas betonów)
- mrozoodporności, (ocena mrozoodporności wg PN-88/B-06250 oraz na podstawie charakterystyki rozkładów porów w stwardniałym betonie),
- nasiąkliwość,
- głębokość penetracji wody,
- ścieralność,
5) badanie drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych (kostka brukowa, krawężniki, płytki chodnikowe),
6) badania korozyjne w komorze solnej,
7) badania kruszyw: gęstości, składu ziarnowego,
8) komponowanie mieszanki kruszyw do betonów,
9) badania cementów ( wytrzymałości na ściskanie, czasu wiązania, stopnia rozdrobnienia),
10) badania ceramicznych wyrobów ściennych ( wytrzymałości na ściskanie, absorpcja wody, gęstość).

  • Badań w Laboratorium Konstrukcji Metalowych I w zakresie:

1) numerycznych badań konstrukcji stalowych w nowoczesnym budownictwie,
2) współczesnych rozwiązań konstrukcji zespolonych przy użyciu metody elementów skończonych,
3) badań łączników fasadowych elewacji szklanych opracowywanych z użyciem MES-u.

Wykaz najważniejszych publikacji:

1.    Adamus J., Dyja K., Więckowski W.: Lubricants Based on Vegetable Oils as Effective Lubricating Agents in Sheet-Titanium Forming. Key Engineering Materials, 687 (2016) 163-170
2.    Adamus J., Dyja K., Motyka M.: Experimental and Theoretical Determination of Forming Limit Curve, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60 (2015)
3.    Adamus J., Lacki P.: Numerical Simulation of Forming Titanium Drawn Part. Meccanica51/2 (2016) 391-400
4.    Adamus J., Lacki P., Więckowski W. (Eds): Titanium and its Alloys. Key Engineering Materials Vol.687 (2016)
5.    Adamus J., Lacki P.: Więckowski W., Winowiecka J., Forming of Spherical Titanium Cups from Circular Blanks with Cutouts on the Perimeter, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60 (2015)
6.    Derlatka A., Kasza P.: Numerical analysis of aluminum cellular beams with cells of different arrangement, 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction; Ostrava; Czech Republic; 24 June 2014 through 27 June 2014; Code 108709, Volume 1020, 2014, Pages 158-164.
7.    Derlatka A., Kasza P.: Numerical analysis of aluminium cellular beams with cells of different diameters, 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction; Ostrava; Czech Republic; 24 June 2014 through 27 June 2014; Code 108709, Volume 1020, 2014, Pages 151-157
8.    Halbiniak J.: Translucent Concrete as the Building Material of the 21st Century; TEKA Komisji Motoryzacjii Energetyki Rolnictwa; Vol. 15 2015
9.    Langier B., Halbiniak J., Adamus J.: Investigation of Frost Resistance of Fly Ash Concrete with Air-Entraining Admixture; Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 16 (2015)
10.    Major M., Major I.:  Numerical Analysis of Dynamic Force Acting Perpendicularly on a Wall Made of Concrete Blocks with Rubber Inserts , 14th International Conference Modelling in Mechanics 2016, Ostrava, Czechy (26 do 27 maja 2016 r.). s.61-62 VSB - Technical University of Ostrava, 2016, publikacja obcojęzyczna.
11.    Major M., Major I.: Wave Phenomena in Composite Rubber-Sandstone Structures Using Adina Program, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga 2016,s.358-361
12.    Major M., Major I.: Numerical Modelling of Wave Phenomena in the Zahorski Material Using ADINA Software. Dynamical Systems. Mathematical and Numerical Approaches, s.339-350, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2015. Rozdz. w monografii
13.    Major M.: Travelling Wave in IncompressibleHyperelastic Zahorski Material. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Nr rozdz. 8, s. 106-119, 2015 Rozdz w monografii
14.    Major M. : Application of Hyperelastic Murnaghan Material to the Calculation of Steel Structures Using ADIN Software. 7th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction, Florence, Włochy (19-21.11.2015). Wyd.: La Scuola di Pitagoraeditrice, s. 77-80, 2015.
15.    Nawrot J.: Analiza efektywności rozwiązań konstrukcji stropów belkowych, Współczesne problemy budownictwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s.95-103.
16.    Pietrzak A., Adamus J., Langier B.: Application of Titanium Dioxide in Cement and Concrete Technology. Key Engineering Materials, 687 (2016)243-249
17.    Pomada M., Adamus J., Boruszewski A.: Analysis of SCM Sill Beam Reinforced with Steel or Titanium Profile. Key Engineering Materials, 687 (2016)228-235
18.    Rajczyk J., Bashkarev A. Y., Kudravtseva N. N.: Correlation Between Asphalt Concrete Strength, Amount of Bitumen and Asphalt Mix Batching Modes, International Scientific Conference Urban Civil Engineering and Municipal Facilities, Sankt Petersburg, Rosja (18 do 20 marca 2015 r.). Procedia Engineering Vol. 117/2015,
19.    Rajczyk J., Langier B., Halbiniak J.: Durability Evaluation of Frost-Resistant Concrete Modified with Additives; 3rd International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering (ICMEMSCE 2014), Phuket, Tajlandia (25 do 26 października 2014 r.) Applied Mechanics and MaterialsVol. 711/2015;
20.    Ulewicz M., Halbiniak J.: Application of Waste from Utilitarian Ceramics for Production of Cement Mortar and Concrete,., Physicochemical Problems of Mineral Processing, Vol.52, 2016
21.    Werner K.,  Wojsyk K.: Wyznaczanie dopuszczalnej wielkości szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania. Przegląd Spawalnictwa, Vol.87 nr 10, 2015 s. 45-48.
22.    Werner K.: The Influence of Strain Conditions in Steel Samples on the Fatigue Crack Growth and Delay after Overload, Solid State Phenomena, 25th Polish National Conference on Fatigue and Fracture Mechanics, Fojutowo, Polska (20 do 23 maja 2014 r.) Vol. 224 (2015)
23.    Werner K., Baranowski W., Palutkiewicz P.: The Special Design of Extrusion Head for Manufacturing of Polymer Pipes with Increased Mechanical Strength, Polomery, t. 60 nr 1 (2015)

Patenty:

1.    RWU.67730 Przeciwpróbka narzędzia do badania wytrzymałości połączenia klejonego okładziny ciernej szczęki hamulcowej. Autorzy: Janina Adamus, Piotr Lacki, J. Nabiałek. Udzielono: 30.04.2015, data wydania: 16.04.2015.
2.    P398250 z dnia 27.II.2012"Sposób tłoczenia blach z materiałów trudno odkształcalnych zwłaszcza ze stopów tytanu". Autorzy: dr hab. inż. Janina Adamus, dr hab. inż. Lacki Piotr. Udzielono: 26.08.2015
3.    P.398236 z dnia 27.II.2012"Narzędzie do tłoczenia wyrobów blaszanych z materiału trudno odkształcalnego, zwłaszcza ze stopów tytanu". Autorzy :dr hab. inż. Janina Adamus, dr hab. inż. Lacki Piotr. Udzielono: 10.09.2015
4.    PL 208510 B1, Zespolony strop stalowo-betonowy. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04B 5/10, E04B 5/29, E04B 5/40. Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. Zgłosz. nr 362037 z dn. 08.09.2003. Opubl. 31.05.2011 WUP 05/11.
5.    PL 219228(B1) Urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia dla powierzchni płaskich. Autorzy: Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Jarosław Kalinowski. Udzielono: 31.03.2015.
6.    PL 219584(B1) Urządzenie do pomiaru ugięcia płytowych warstwowych materiałów budowlanych. Autorzy: Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Zbigniew Respondek. Udzielono: 29.05.2015.


Zgłoszenia patentowe:


1.    P.411016 Amortyzator elastomerowy. Autorzy: Maciej Major, Izabela Major, Judyta Różycka (Niemiro). Data zgłoszenia 21.01.2015.
2.    P.414775 Złącze do wzmacniania konstrukcji stropów zespolonych. Autorzy: Lucjan Kurzak, Maciej Major, Tomasz Kwiatkowski. Data zgłoszenia 12.11.2015.
3.    P.414774 Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Autorzy: Lucjan Kurzak, Maciej Major, Tomasz Kwiatkowski. Data zgłoszenia 12.11.2015
4.    1.P.409887z dnia 21.X.2014"Sposób nanoszenia smaru na powierzchnię arkusza blachy z materiału trudnoodkształcalnego przedoperacją tłoczenia na zimno". Autorzy: dr hab. inż. Janina Adamus, mgr Katarzyna Dyja, Jerzy Podlewski, dr inż. Wojciech Więckowski
5.    2. P.400706 z dnia 10.IX.2012pt.: "Narzędzie do badania wytrzymałości połączenia klejonego okładziny ciernej szczęki hamulcowej". Autorzy: dr hab. inż. Janina Adamus, dr hab. inż. Piotr Lacki, dr inż. Jacek Nabiałek
6.    P 377954 pt. „Zespolony strop stalowo-betonowy” Autor: Przemysław Kasza, ogłoszony w Biuletynie Urzędu Patentowego

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl