A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1314
W tym miesiącu: 35700
Wszystkich: 3380502

dr hab. inż. Lucjan Kurzak, prof. nadzw.

 • Stanowisko: Kierownik, Profesor nadzwyczajny

Barbara Chłąd

 • Stanowisko: Specjalista ds. administracji

Działalność naukowo-badawcza Katedry Mechaniki Technicznej i Grafiki Inżynierskiej obejmuje:

 • nieliniowe fale sprężyste
  Zakres badań obejmuje materiały hipersprężyste, w szczególności opisane potencjałem Mooneya-Rivlina, Zamorskiego, Blatza-Ko oraz Murnaghana w zakresie rozwiązań analitycznych i numerycznych. Kontynuowana jest tematyka badawcza związana z problemami nieliniowej mechaniki materiałów i konstrukcji a dotycząca propagacji fal w ośrodkach hipersprężystych, w zakresie analizy zjawisk falowych w nieliniowych materiałach ściśliwych i nieściśliwych oraz kompozytach sprężystych złożonych z jednorodnych i niejednorodnych warstw materiałów.
 • komputerowe modelowanie konstrukcji metalowych
  Celem realizacji badań jest rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz szybsza i dokładniejsza analiza konstrukcji inżynierskich uwzględniająca optymalizację konstrukcji.
 • energię odnawialną w budownictwie
  Celem realizacji badań jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań wykorzystania energii odnawialnej (słońca, wiatru, biomasy) w zaopatrzeniu energetycznym budynków. Budownictwo jest jednym z głównych udziałowców potrzeb energetycznych gospodarki, dlatego tak ważne jest wykorzystanie energii odnawialnej w tym obszarze.
 • Analizę porównawczą wyników uzyskanych na podstawie modelowania  geometrycznego słupów zespolonych typu CFST z wynikami badań laboratoryjnych.
 • Budownictwo sakralne archidiecezji częstochowskiej – geometria, konstrukcja, technologia

 

 

Katedra Mechaniki Technicznej i Grafiki Inżynierskiej oferuje współpracę w zakresie:

 • wykorzystania materiałów hipersprężystych w sektorze przemysłowym a także w obszarach badań przypisanych różnym dyscyplinom naukowym,
 • badań nowych typów łączników do konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych oraz badania nośności łączników na ścinanie, badania belek zespolonych z wykorzystaniem nowych łączników,
 • wykorzystania nowego typu łączników dla konstrukcji zespolonych w sektorze konstrukcji budowlanych a także w obszarze badań nowych rozwiązań zespolonych stropów stalowo-betonowych.
 • opracowania opinii technicznych na temat konstrukcji obiektów budowlanych,
 • opracowania inwentaryzacji obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • nadzoru i doradztwa w zakresie projektowania obiektów budowlanych

Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Kurzak L.: Ecological Aspects of Solar Thermal Energy Development the European Union. Manufacturing Engineering. Vol. 10 nr 2, s. 57-60, 2011.Kurzak L.: Global Trends of Photovoltaic Energy Usage. Przegląd Elektrotechniczny. R. 87 nr 12 b, s. 111-114, 2011.
 • Kurzak L.: Renewable Energy in Sustainable Building. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 21 nr 5A, s. 251-258, 2012.
 • Kurzak L.: Renewable Energy in Sustainable Policies of the European Union. Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 9a, s. 146-149, 2012.
 • Lacki P.: Contact Mechanics of Coating-Substrate Systems I. Methods of Analysis and FEM Modelling of Nanoindentation Tests. Journal of the Balkan Tribological Association. Vol. 18 nr 4, s. 598-614, 2012.
 • Lacki P., Adamus J.: Numerical Simulation of the Fine Blanking Process of Sheet Titanum. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 56 Iss. 2, s. 431-437, 2011.
 • Lacki P.: Numerical Simulation of the Electron Beam Welding Process. Computers&Structures. Vol. 89 Iss. 11-12, s. 977-985, 2011.
 • Major I., Major M.: Acceleration Wave in a Thin Segmental Hyperelactic Rod. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Vol. 10 nr 1, s. 59-67, 2010.
 • Major I., Major M.: traveling Waves in a Thin Layer Composed of Nonlinear Hyperelastic Zahorski’s Material. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Vol. 47 nr 1, s. 109-126, 2009.
 • Major I., Major M., Różycka J.: Propagacja płaskiej fali przyspieszenia w cienkim czterosegmentowym pręcie wykonanym z materiałów Murnaghana. ZN Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska Nr 283 z. 59 nr 3/2012/II, s. 389-396.
 • Repelewicz A.: Optymalizacja ogrzewania kościołów filialnych. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. Częstochowa 1(15) 2015. s. 165-170.

 • Repelewicz A.: Geometria obiektów sakralnych. Rozdział w monografii „Geometria w budownictwie lądowym” pod redakcją R. Szopy i A. Repelewicz. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2015.s. 37-73.

 • Repelewicz A.: Technologia budowy i eksploatacja kurhanu grobowego. Rozdział w monografii „Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej”. Słupsk 2015. s. 309-319.

 • Repelewicz A:. Contemporary buildings of filial catholic churches in Poland. Proceedings of Conference on contemporary problems of Architecture and Construction. Florence 2015. s.103-108

 • Repelewicz A.: Kościoły filialne – ekologiczne aspekty eksploatacji. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. Częstochowa 2015. s.70-74.

 • Repelewicz A.: Professor Ludmiła Czech. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Grafics vol.27 s. 97-98. (2015)

 • Repelewicz A.: Kościoły „przedsoborowe” częstochowskiego okręgu duszpasterskiego archidiecezji częstochowskiej (1945-1966). Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2015

 • Repelewicz A. : Częstochowskie realizacje projektów szkół autorstwa Edwarda Usakiewicza. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2015

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl