A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1364
W tym miesiącu: 35750
Wszystkich: 3380552

dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. nadzw.

 • Stanowisko: Kierownik, Profesor nadzwyczajny

Alina Sankowska

 • Stanowisko: Specjalista ds. administracji

Prof. dr hab. inż. Zinowiy Blikharskyy

 • Stanowisko: Profesor wizytujacy

dr inż. Roman Gąćkowski

 • Stanowisko: Adiunkt

dr inż. Maksym Grzywiński

 • Stanowisko: Adiunkt

dr inż. Wiesława Kosmala-Kot

 • Stanowisko: Adiunkt

dr inż. Beata Ordon-Beska

 • Stanowisko: Adiunkt

dr inż. Witold Paleczek

 • Stanowisko: Adiunkt

dr inż. Mariusz Urbański

 • Stanowisko: Adiunkt

mgr inż. Marek Koniecko

 • Stanowisko: Starszy wykładowca

mgr inż. Kinga Brózda

 • Stanowisko: Asystent

mgr inż. Mateusz Gawron

 • Stanowisko: Asystent

Działalność naukowo-badawcza Katedry Konstrukcji Betonowych i Geotechniki obejmuje:
• konstrukcje żelbetowe,
• konstrukcje mostowe i podziemne,
• konstrukcje żelbetowe sprężone,
• konstrukcje drewniane,
• konstrukcje sprężano-rozprężane,
• konstrukcje betonowe budynków wysokich,
• rozwój teorii konstrukcji siatkobetonowych,
• zastosowanie nowych technologii i materiałów w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich,
• optymalizacja i modelowanie komputerowe obiektów budowlanych i inżynierskich,
• komputerowa symulacja zachowania się konstrukcji budowlanych i inżynierskich pod wpływem oddziaływań zewnętrznych za pomocą MES,
• wpływ zjawisk sejsmicznych na obiekty budowlane,
• badania gruntów,
• badania fundamentów,
• analiza sprężysto-plastycznego modelowania materiałów konstrukcyjnych i gruntów,
• podstawy teorii projektowania pali oraz podłoża i nasypów zbrojonych geosyntetykami.

Katedra Konstrukcji Betonowych i Geotechniki oferuje współpracę w zakresie:
• opracowania ekspertyz - zakres konstrukcyjno-budowlany, drogowy, mostowy,
• opracowania opinii technicznych - zakres konstrukcyjno-budowlany, drogowy, mostowy,
• opracowania opinii sądowych - zakres konstrukcyjno-budowlany, drogowy, mostowy,
• wykonywania przeglądów obiektów budowlanych,
• wykonywania przeglądów obiektów liniowych (drogowych),
• wykonywania przeglądów obiektów inżynierskich,
• opracowania inwentaryzacji obiektów budowlanych,
• opracowania inwentaryzacji obiektów inżynierskich,
• nadzoru i doradztwa w zakresie modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich,
• nadzoru i doradztwa w zakresie projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich,
• oceny wpływów sejsmicznych i deformacji podłoża na obiekty budowlane,
• badań polowych i laboratoryjnych fizyko-mechanicznych parametrów gruntów,
• projektów geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych i inżynierskich,
• ekspertyz dotyczących fundamentów na słabych gruntach,
• geodezyjnych pomiarów obiektów budowlanych,
• geodezyjnych pomiarów obiektów inżynierskich.

 

Katedra posiada dwa laboratoria:
• Laboratorium Komputerowego Modelowania Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
• Laboratorium Geotechniki

Wykaz najważniejszych publikacji:

[1]. Grzywiński M., Duong Hien T.: Niektóre aspekty komputerowe we współczesnej dynamice konstrukcji. Pomiary Automatyka Kontrola. Measurement Automation and Monitoring Vol.58 nr 8, 2012, s.754-757.

[2]. Paleczek W.: Metoda wyznaczania parametrów eksploatacyjnych na podstawie przekroju pionowego przez nieckę obniżeniową. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Nr 11 (219), 2012r., str. 26-31.

[3]. Paleczek W., Rajczyk M.: A Bionic Model of a Building Structure Influenced by Vertical Percussive Excitations. Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Sustainable Building Industry of the Future. September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Vol.2. Edited by Jarosław Rajczyk, Arnold Pabian. Częstochowa Sekcja Wydawnicza WZ PCz. 2012, s.685-692.

[4]. Paleczek W., Rajczyk M.: Method of Calculating Seismic Forces in Construction Objects Considering the Correction factor of Critical Damping Fracture. Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Sustainable Building Industry of the Future. September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Vol.2. Edited by Jarosław Rajczyk, Arnold Pabian. Częstochowa: Sekcja Wydawnicza WZ PCz. 2012, s.677-684.

[5]. Ordon-Beska B.: Porównanie materiałochłonności stropu żelbetowego pełnego i stropu BubbleDeck. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. Construction of Optimized Energy Potential nr 1 (9), 2012, s.77-83.

[6]. Paleczek W.: Zagadnienia teoretyczno-empirycznych analiz i modelowania deformacji terenów górniczych. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2011, 93s. Seria Monografie Nr 208.

[7]. Ordon-Beska B.: Proekeologiczne i energooszczędne rozwiązania stropów żelbetowych. W:Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Pr. zbior. pod red. Tadeusza Bobki, Jarosława Rajczyka. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej. 2011, s.187-192.

[8]. Kubiak H., Grzywiński M.: Wrażliwość powłoki cylindrycznej na zmianę grubości. Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej. nr 166 Budownictwo z.16, 2010, s.111-120.

[9]. Paleczek W.: The Relation Between the Radius of the Main Influence Range and the Overburden Stratum Rigidity. Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej. nr 166 Budownictwo z.16, 2010, s.131-136.

[10]. Paleczek W.: Zwiększenie adekwatności aproksymacji profilu niecki obniżeniowej na przykładzie metody określania sztywności górotworu w ujęciu empirycznym. Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej nr 166 Bud.z.16, 2010, s.137-155.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl