A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1365
W tym miesiącu: 80481
Wszystkich: 5320228

Informacja dla studentów ostatniego roku studiów


1. Studenci przyjęci na studia przed dniem 01 października 2019 r. 

  • Student przed ukończeniem studiów wnosi opłatę za wydanie oryginału dyplomu w języku polskim oraz jego odpisów w wysokości 60 zł, natomiast za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 40 zł .
  • Za wydanie oryginału suplementu do dyplomu oraz jego dwóch odpisów opłaty się nie pobiera.


Aby otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć wniosek przed obroną pracy dyplomowej.


2. Studenci przyjęci na studia od roku akademickiego 2019/2020


  • Student nie wnosi opłaty za wydanie dyplomu i suplementu oraz ich dwóch odpisów w języku polskim, w tym odpisu w języku angielskim, jeżeli został złożony wniosek przed ukończeniem studiów
  • Jeżeli absolwent złoży wniosek o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w tłumaczeniu na język angielski ponosi opłatę w wysokości 20 zł
 

Praca dyplomowa

Uprzejmie informujemy studentów ostatniego semestru o konieczności składania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów w opisanej białej teczce u Kierownika Dziekanatu na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony.


• Praca dyplomowa powinna być złożona w jednym egzemplarzu, w miękkiej oprawie, w formie zapisu drukiem dwustronnym, termozbindowana przyjęta do obrony. Do egzemplarza należy załączyć płytę CD z pracą w formie zapisu elektronicznego (zawartość płyty sprawdzona przez promotora i potwierdzona podpisem).


Na płycie CD/DVD należy zapisać całą pracę w JEDNYM PLIKU (maksymalny rozmiar pliku to 10MB) w formacie .PDF oraz dodatkowo w jednym z formatów używanych przez edytory tekstu np.: .ODT, .DOC, .DOCX.


• Praca powinna zawierać temat w języku polskim i obcym
• Praca powinna zawierać streszczenie w języku polskim i obcym
• Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
• Karta obiegowa
• Uzupełniony INDEKS, bez okładki i dopisanymi punktami ECTS
• Dowód wpłaty według wytycznych umieszczonych powyżej w pkt 1 i pkt 2

• Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim kierowane do Kierownika dydaktycznego dr inż. Jacka Halbiniaka
• Zdjęcia 4 sztuki (4,5 cm x 6,5 cm) za dyplom w języku polskim + 1 sztuka za dyplom w przypadku ubiegania się dyplomu w języku angielskim,
• Legitymacja (jeśli student I stopnia ma zamiar podjąć studia II stopnia składa w teczce Oświadczenie absolwenta studiów I stopnia dotyczące zachowania elektronicznej legitymacji studenckiej)


Pytania na egzaminy dyplomowe dostępne TUTAJ. 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl