A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1484
W tym miesiącu: 80600
Wszystkich: 5320347


Koło Naukowe PZITB

przy Katedrze Konstrukcji Betonowych i Geotechniki

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

Koło Naukowe Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zrzesza studentów już od pierwszego roku studiów, propagując wśród nich ideę samokształcenia i udoskonalania swoich umiejętności zdobytych podczas zajęć dydaktycznych. Koło dba o zasady uczciwej rywalizacji, poszanowania zabytków i przyrody podczas projektowania inżynierskiego.
Pod merytorycznym kierownictwem Opiekuna Koła członkowie realizują projekty daleko wybiegające program nauczania Wydziału Budownictwa. Uczestnicząc w seminariach, warsztatach organizowanych przez KN - PZITB a także Koło Młodych PZITB członkowie podwyższają swoje kwalifikacje i wiedze niezbędną w chwili podjęcia pracy zawodowej.

 

STRUKTURA KOŁA NAUKOWEGO KN-PZITB

   

1. Opiekun Koła:

 

dr inż. Roman Gąćkowski

 

rgackowski@bud.pcz.pl

   

2. Zarząd Koła Naukowego KPK:

           

Przewodniczący:

 

Karolina Szpindler

       

Z-ca Przewodniczącego:

 

Kamila Banaszkiewicz

       

Sekretarz:

 

Natalia Krej

       

Skarbnik:

 

Klaudia Grygiel

       

Członek

 

Jakub Bastek

       

Członek

 

Adrian Klimek

       

Członek

   

Agata Dyga

       

 l


RYS HISTORYCZNY

 • 06 kwietnia 1983 r. – pierwsza rejestracja koła jako Studenckie Koło Naukowe Budowlanych przy Wydziale Inżynierii Lądowej kierunku Budownictwo Politechniki Częstochowskiej. Opiekun koła – dr inż. Bronisław Kapcia
 • 24 marca 1999 r. – rejestracja Koła Naukowego Budowlanych o specjalności Projektowanie Komputerowe w Budownictwie przy Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Opiekun Koła – dr inż. Roman Gąćkowski
 • 11 listopada 2002 r. – rejestracja Koła Naukowego o specjalności Komputerowe Wspomaganie Projektowania Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich przy Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Opiekun Koła – dr inż. Roman Gąćkowski
 • 23 grudnia 2004 r. – zmiana nazwy na Koło Naukowe o specjalności Komputerowe Projektowanie Konstrukcji i rejestracja pod numerem 4/2004/RUOS w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich. Opiekun Koła – dr inż. Roman Gąćkowski
 • 13 marca 2008 r. – zmiana nazwy na Koło Naukowe PZITB przy Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i rejestracja pod numerem 4/2004/RUOS w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich. Opiekun Koła – dr inż. Roman Gąćkowski

 

POSTAWIONE CELE KOŁA NAUKOWEGO PZITB

 • Rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy technicznej wśród studentów,
 • Współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami związanymi z branżą budowlaną oraz zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczeń z zakresu budownictwa,
 • Współpraca z Okręgowym Związkiem PZITB w Częstochowie,
 • Integracja środowiska studenckiego,
 • Promocja Członków Koła Naukowego, Wydziału Budownictwa i Politechniki Częstochowskiej na zewnątrz, reprezentowanie Uczelni, a w szczególności Wydziału Budownictwa na sympozjach, seminariach, konferencjach i innych imprezach naukowych,
 • Wspieranie Władz Wydziału, kadry naukowej i studentów we wszelkiego rodzaju pracach, mających na celu rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwój bazy naukowej i socjalnej Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
 • Opracowywanie i realizacja własnych programów autorskich naukowo-badawczych,
 • Współpraca z Kołami Naukowymi z Polski i zagranicy,
 • Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sesjach, zjazdach, obozach i wyprawach naukowo-poznawczych.

 

 ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA KOŁO NAUKOWE PZITB

 • Zorganizowanie seminarium dla architektów APLIKOM aCADemia, na których zaprezentowano nowe oprogramowanie firmy Autodesk Revit Road Show.
 • Udział w I Mistrzostwach Polski Budowlanych i Architektów.
 • Szeroki udziałem w projektach naukowo-badawczych (inwentaryzacje, projekty budowlane, ekspertyzy obiektów budowlanych i inżynierskich) – praca w zespołach projektowych.Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sesjach, zjazdach, obozach oraz wyprawach naukowo-poznawczych przy współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami przy Politechnice Częstochowskiej.
  • Zadaszenie i niecka basenu przy IV LO. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. – zespół 7 osób,
  • Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego sali teatralnej w budynku użyteczności publicznej i jego rewitalizacji – zespół 5 osób,
  • Przygotowanie dokumentacji do projektu przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Program inwestycji budowlanej pn. – „ Przebudowa i rozbudowa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej wraz z adaptacją stołówki i łączników pomiędzy budynkami” – zespół 15 osób,
  • Projekt hali widowiskowej przy hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy przy ul. Księżycowej 1 w Częstochowie – zespół 5 osób,
  • Inwentaryzacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy przy ul. Księżycowej 1 w Częstochowie – zespół 6 osób,
  • Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy przy ul. Księżycowej 1 w Częstochowie – zespół 5 osób,
 • Organizowanie cyklicznych zebrań tematycznych, w których biorą udział zaproszeni goście (pracownicy naukowi i biznesmeni oraz przedstawiciele firm z branży budowlanej).
 • Organizowanie Biblioteki Inżyniera mającej na celu zebranie najważniejszych informacji potrzebnych studentowi na kierunku Budownictwo tj zbiory rysunków budowlano-architektonicznych i konstrukcyjnych przygotowanych w Autocadzie, zbiór literatury, norm, rozporządzeń z branży budowlanej w katalogach PDF, zbiór specyfikacji, programów, instrukcji montażu, algorytmów do projektowania konstrukcji, wykładów z przedmiotów prowadzonych na Wydziale Budownictwa itp.
 • Udział w organizowaniu cyklicznych Konferencji Międzynarodowych – Nauka i Edukacja w Zintegrowanej Europie (od 2004 do 2008 r.)
 • Organizowanie Międzynarodowego Seminarium – „Mosty i tunele świata – nowoczesne konstrukcje i technologie” – październik 2008 r.
 • Organizowanie Międzynarodowego Seminarium – "Bridges and underground structures - technology and design guidelines„ – od 9 do15 czerwca 2012 r.
 • Organizowanie IX Krajowy Zjazd Młodej Kadry PZITB Koła Naukowego Młodych oraz Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie. Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa – 10 maja 2013 r.

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl