A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1132
W tym miesiącu: 33502
Wszystkich: 4431209


NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku - TUTAJ

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM. Więcej informacji: TUTAJ


Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021:

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK: 

01.06.2020 r. od godz. 8:00

Ostatni dzień zapisów w systemie IRK:                   

17.08.2020 r. do godz. 23:00

Ogłoszenie w systemie IRK informacji o 

zakwalifikowaniu

18.08.2020 r. godz. 9:00

Dosłanie dokumentów od kandydatów:

od 19.08.2020 r.

Ostateczny termin dosłania dokumentów:

od 27.08.2020 r.

Ogłoszenie list przyjętych i rezerwowych:

28.08.2020 r.


Godziny dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

W dniach 01.06-26.06.2020 r.: dyżury we wtorki, środy, czwartki, wyłącznie telefonicznie, w godz. 9.00-13.00

W dniach 29.06-14.08.2020 r.: dyżury od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00

W dniach 17.08-27.08.2020 r.: dyżury od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00


Miejsce dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Pokój nr 38 (1 piętro) 

Wydział Budownictwa

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325 0985 (czynny w godzinach pracy WKR)

rekrutacja@bud.pcz.pl

 

Rekrutacja Krok po kroku

Więcej informacji dostępne TUTAJ

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie/kwestionariusz osobowy o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;

2. oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wydrukowane z systemu IRK;

3.

  • kopia świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia - należy posiadać ze sobą oryginał do poświadczenia za zgodnością z oryginałem,
  • kopia dyplomu inżyniera i suplementu – w przypadku kandydatów na studia II stopnia - należy posiadać ze sobą oryginał do poświadczenia za zgodnością z oryginałem,

4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

5. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nazwisko i imię; 

6. kandydaci na studia II stopnia - dodatkowo należy złożyć oświadczenie o wyborze specjalności - wydrukowane z systemu IRK. 

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. 

 

Wzór opisu teczki


Do pobrania: wzór_teczki_WB_doc

 

 Studia stacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 3-semestralne (rekrutacja styczeń/luty)

Studia niestacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 8-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 4-semestralne

Specjalności:


  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • architektura w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • budowa i utrzymanie dróg

NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku TUTAJ

 

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl