A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 558
W tym miesiącu: 40014
Wszystkich: 3384816

Wyniki rekrutacji z dnia 15.02.2019 - TUTAJ


NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku - TUTAJ

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM. Więcej informacji: TUTAJ


Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia na semestr letni w roku akademickim 2018/2019:

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK:  

28.01.2019 r.

Ostatni dzień zapisów w systemie IRK:                   

13.02.2019 r. godz. 23:00

Przyjmowanie dokumentów:

od 28.01.2019 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów:

14.02.2019 r.

Ogłoszenie list przyjętych i rezerwowych:

15.02.2019 r.

 

Godziny dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

od 28 stycznia do 01 lutego w godz. 11:00 do 12:00; (od poniedziałku do piątku)

od 4 lutego do 8 lutego w godz. 11:00 do 13:00; (od poniedziałku do piątku)

od 11 lutego do 14 lutego w godz. 10:00 do 13:00; (od poniedziałku do czwartku)

 

Miejsce dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Pokój nr 38 (1 piętro) 

Wydział Budownictwa

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325 0985 (czynny w godzinach pracy WKR)

rekrutacja@bud.pcz.pl

 

Rekrutacja Krok po kroku

Więcej informacji dostępne TUTAJ

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,

2. poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia:

  • świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia,
  • dyplomu ukończenia studiów i suplement – w przypadku kandydatów na studia II stopnia

3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

4. obustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,

5. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. 

 

Wzór opisu teczki


Do pobrania: wzór_teczki_WB_doc

 

 Studia stacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 3-semestralne (rekrutacja styczeń/luty)

Studia niestacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 8-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 4-semestralne

Specjalności:


  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • architektura w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • budowa i utrzymanie dróg

NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku TUTAJ

 

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl