A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1220
W tym miesiącu: 80336
Wszystkich: 5320083

 

 

Wyniki rekrutacji z dnia 30.07.2021 r. dostępne tutaj: KLIK  

 

Oferta dydaktyczna Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej dostępna tutaj

Informator o studiach w roku akademickim 2021/2022 dostępny tutaj. 

 


Kredyt studencki - informacje ogólne 

Informacje dotyczące kredytów studenckich oraz skłania wniosków studenci mogą otrzymać w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Wnioski składa się w bankach i w nich trwa cały proces przyznania kredytu. 
- Link informacyjny ze strony Ministerstwa: KLIK
- Rozporządzenie MNiSW określające szczegółowe zasady: KLIK

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022:

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK: 

 01.06.2021 r. od godz. 8:00

Ostatni dzień zapisów w systemie IRK:                   

 18.07.2021 r. do godz. 23:00

Ogłoszenie w systemie IRK informacji o 

zakwalifikowaniu

 20.07.2021 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

 od 20.07.2021 r.                         

Ostateczny termin dosłania dokumentów:

 do 29.07.2021 r.   

Ogłoszenie list przyjętych i rezerwowych:

 30.07.2021 r.   


Godziny dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Czerwiec

Od 1.06.2021 r. do 30.06.2021 r. każdy wtorek, środa i czwartek w godz. 11.00 - 13.00 

Lipiec

od 01.07.2021 r. do 19.07.2021 r. od poniedziałku do piątku 10.00 - 13.00

od 20.07.2021 r. do 29.07.2021 r. od poniedziałku do piątku 10.00 - 14.00


Miejsce dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Pokój nr 38 (1 piętro) 

Wydział Budownictwa

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325 0985 (czynny w godzinach pracy WKR)

rekrutacja@bud.pcz.pl

 

Rekrutacja Krok po kroku

Więcej informacji dostępne TUTAJ

System IRK: Klik 

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie/kwestionariusz osobowy o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;

2. oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wydrukowane z systemu IRK;

3.

 • kopia świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia - należy posiadać ze sobą oryginał do poświadczenia za zgodnością z oryginałem,
 • kopia dyplomu inżyniera i suplementu – w przypadku kandydatów na studia II stopnia - należy posiadać ze sobą oryginał do poświadczenia za zgodnością z oryginałem,

4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

5. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nazwisko i imię; 

6. kandydaci na studia II stopnia - dodatkowo należy złożyć oświadczenie o wyborze specjalności - wydrukowane z systemu IRK. 

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. 

 

Wzór opisu teczki


Do pobrania: wzór_teczki_WB_doc

 

 Studia stacjonarne:


 • Studia I stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
 • Studia II stopnia (magisterskie) - 3-semestralne (rekrutacja styczeń/luty)

Studia niestacjonarne:


 • Studia I stopnia (inżynierskie) - 8-semestralne
 • Studia II stopnia (magisterskie) - 4-semestralne

Specjalności:


 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
 • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
 • architektura w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
 • budowa i utrzymanie dróg

NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku TUTAJ

 

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl