A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 268
W tym miesiącu: 42065
Wszystkich: 3801579

Wyniki rekrutacji z dnia 27.09.2019 r. : TUTAJ


NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku - TUTAJ

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM. Więcej informacji: TUTAJ


Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na studia na semestr letni w roku akademickim 2019/2020:

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek
w systemie IRK: 

14.09.2019 r. godz. 8:00

Ostatni dzień zapisów w systemie IRK:                   

25.09.2019 r. godz. 23:00

Przyjmowanie dokumentów:

od 16.09.2019 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów:

26.09.2019 r.

Ogłoszenie list przyjętych i rezerwowych:

27.09.2019 r.


Godziny dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

WRZESIEŃ 2019

W dniach 16 - 20 września 2019 w godz. 11:00 do 12:00,

W dniach 23 - 26 września 2019 w godz. 10:00 do 13:00.


Miejsce dyżurowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Pokój nr 38 (1 piętro) 

Wydział Budownictwa

ul. Akademicka 3

42-200 Częstochowa

tel. 34 325 0985 (czynny w godzinach pracy WKR)

rekrutacja@bud.pcz.pl

 

Rekrutacja Krok po kroku

Więcej informacji dostępne TUTAJ

 

Wymagane dokumenty:


1. podanie/kwestionariusz osobowy o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;

2. oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wydrukowane z systemu IRK;

3.

  • kopia świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia - należy posiadać ze sobą oryginał do poświadczenia za zgodnością z oryginałem,
  • kopia dyplomu inżyniera i suplementu – w przypadku kandydatów na studia II stopnia - należy posiadać ze sobą oryginał do poświadczenia za zgodnością z oryginałem,

4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

5. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nazwisko i imię; 

6. kandydaci na studia II stopnia - dodatkowo należy złożyć oświadczenie o wyborze specjalności - wydrukowane z systemu IRK. 

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. 

 

Wzór opisu teczki


Do pobrania: wzór_teczki_WB_doc

 

 Studia stacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 7-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 3-semestralne (rekrutacja styczeń/luty)

Studia niestacjonarne:


  • Studia I stopnia (inżynierskie) - 8-semestralne
  • Studia II stopnia (magisterskie) - 4-semestralne

Specjalności:


  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • architektura w budownictwie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • budowa i utrzymanie dróg

NOWY KIERUNEK! - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM - informacje o kierunku TUTAJ

 

 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl