A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1152
W tym miesiącu: 80268
Wszystkich: 5320015

dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz              

  

Dziekan Wydziału Budownictwa 

Administracja publiczna 

mgr inż. Krzysztof Matyjaszczyk

 

Prezydent Miasta Częstochowy 

mgr inż. Mariusz Kwiatkowski

 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

mgr inż. Sławomir Stolarski

 

Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowa

mgr inż. Aleksandra Michalak-Głąb

 

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki, Starostwa Powiatowego w Kłobucku

mgr inż. Bogdan Anioł

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Paweł Militowski                  

 

Wójt Gminy Rędziny

 mgr inż. Andrzej Broniewski

 

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej

mgr inż. Roman Karwowski

 

Przewodniczący Rady ŚIOIIB W Katowicach

mgr inż. Mariusz Czyszek 

 

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach

mgr inż. Agata Modrzycka 

 

Przewodnicząca Zarządu PZITB Oddział w Częstochowie

mgr inż. Waldemar Szleper

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu PZITB Oddział w Częstochowie

Biznes 

mgr inż. Marek Bajor

  Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "POL REM" Sp. z o. o.

inż. Ryszard Bożek

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Centrali Materiałów Budowlanych (CMB)

mgr inż. Tomasz Grela

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ALUPROF S. A.

mgr inż. Tadeusz Kaczmarzyk

  Prezes Zarządu, Właściciel P.H.U. Euro-Ted

Dariusz Pietyszuk 

 

Prezes Zarządu Mostostal Zabrze S.A.

mgr inż. Fadi Richane

 

Prezes BatiPlus Polska Sp. z o. o. 

mgr inż. Tomasz Sęk

 

Prezes Zarządu YAWAL S.A. w Herbach 

dr inż. Rafał Włudzik

 

Kierownik Projektów Obiektowych w firmie  YAWAL S. A. 

inż. Janusz Stępień

  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Cz.P.B.P. Przemysłówka” 

Wiesław Włodarczyk

 

Prezes Zarządu Włodar Wiesław Włodarczyk s.j. 

Spółdzielnia mieszkaniowa 

mgr inż. Bożena Jałowiecka 

 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie

inż. Ryszard Szczuka

 
Prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”

Spółka - własność gminy M. Częstochowa

Piotr Pala   Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A.
 Szkolnictwo
mgr inż. Dariusz Humaj   Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie 
mgr inż. Karol Kaczmarek   Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego
mgr Patrycja Rozpondek   Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie im. Jana Pawła II
mgr Elżbieta Urbańska-Golec    Dyrektor Zespołu Szkół nr. 1 w Wieluniu 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl