A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1423
W tym miesiącu: 80539
Wszystkich: 5320286

Na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej powstała Społeczna Rada Wydziału, która będzie zrzeszać przedstawicieli instytucji państwowych, samorządu, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Celem Społecznej Rady Wydziału będzie wymiana wiedzy i doœwiadczeń, nakreœlenie kierunków współpracy, rozwiązywanie problemów związanych z działaniami Uczelni i Wydziału Budownictwa, aby sprostać wyzwaniom współczesnego budownictwa.
Inauguracyjne Posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa odbyło się dnia 5 lipca 2013 roku.

 

Skład Społecznej Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej kadencja 2012-2016

dr hab. inż. Lucjan Kurzak,

prof. nadzw. 

 

Dziekan Wydziału Budownictwa

mgr inż. Andrzej Babczyński

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
42-200 Częstochowa ul. Jastrowska 14/20

inż. Ryszard Bożek

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Centrali Materiałów Budowlanych (CMB)
42-200 Częstochowa, ul. Jadwigi 112

mgr inż. Franciszek Buszka

 

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa w Katowicach

mgr inż. Andrzej Durlik

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A.,
41-800 Zabrze ul. Mikulczycka 15

mgr inż. Tadeusz Kaczmarzyk

 

Prezes Zarządu, Właściciel P.H.U. Euro-Ted,
42-200 Częstochowa, ul. Marszałka Rydza Śmigłego 20/24

mgr inż. Jan Lemański

 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ" w Częstochowie

inż. Rafał Lewandowski

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Warta" S.A.,
42-200 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188

mgr inż. Krzysztof Matyjaszczyk

  Prezydent Miasta Częstochowy 

mgr inż. Zbigniew Miszczyk 

  Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

mgr Edmund Mzyk

  Prezes YAWAL S.A. w Herbach

inż. Janusz Stępień

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Cz.P.B.P Przemysłówka",
42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25

inż. Ryszard Szczuka

 

Prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca",
42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113 a

mgr inż. Waldemar Szleper

 

Wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB, Skarbnik Prezydium Zarządu Głównego PZITB
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

mgr inż. Małgorzata Nawrocka - Tazbir

 

Przewodnicząca PZITB
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

Prezes Wiesław Włodarczyk

 

Prezes Zarządu Włodar Wiesław Włodarczyk s. j.
42-200 Częstochowa, ul. Gminna 42

mgr inż. Tadeusz Wnuk   

 

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach 

dr inż. Marek Nita

 

Koordynator SRWB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl