A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 259
W tym miesiącu: 50040
Wszystkich: 4577259

 

 

 

 

 


Rekrutacja uzupełniająca dotyczy studentów PCz:
· wyjazdy na studia realizowane w roku akademickim 2020/2021
· wyjazdy na praktyki realizowane do dnia 31.05.2021 r.

 

Skrócona procedura kwalifikacji do udziału w Programie ERASMUS+

Średnie ważone punktami ECTS dopuszczające do udziału w Programie w ramach bieżącego naboru:

 • za cały dotyczczasowy okres studiów 3.50 
 • za ostatni semester 3.50


Harmonogram: 

 

 • 2 marca 2020, g. 12:00 - rozpoczęcie przyjmowania aplikacji 
 • 24 marca 2020, g. 12:00 - zakończenie przyjmowania aplikacji przez koordynatorów wydziałowych

- w celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć posiadane certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające inne / dodatkowe osiągnięcia studenta (olimpiady, publikacje, działalność w  organizacjach studenckich, kołach naukowych, etc.) 

- dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście/testach językowych (jego ekwiwalent punktowy wliczany jest do uzyskanego wyniku końcowego kwalifikacji)

 • 27 marca 2020, g.12:00 - elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego

 • 30 marca - 3 kwietnia 2020 - testy językowe dla kandydatów (pisemne i ustne) angielski, niemiecki, francuski 
 
angielski - Studium Języków Obcych - (Budynek Rektoratu II piętro, ul Dąbrowskiego 69)

ustny - 01.04.2020 godz. 10:00-14:00 (środa)     02.04.2020 godz. 10:00-12:00 (czwartek)
pisemny - 01.04.2020 godz. 14:00-16:00 (środa)

niemiecki - Studium Języków Obcych - (Budynek Rektoratu II piętro, ul Dąbrowskiego 69)

pisemny - 30.03.2020 godz. 14:00-16:00 (poniedziałek)
ustny - 30.03.2020 godz. 16:00-17:00 (poniedziałek)

francuski - Studium Języków Obcych - (Budynek Rektoratu II piętro. ul Dąbrowskiego 69)

pisemny - 31.03.2020 godz. 14:00-16:00 (wtorek)
ustny - 31.03.2020 godz. 16:00-17:00 (wtorek)


 • 8 kwietnia 2020, g. 12:00 - dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji

 • 15 kwietnia 2020, g. 9:00 posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ KA103.


Elementy brane pod uwagę przez Komisje Kwalifikacyjne Programu:

 • Zgodność z wymogami formalnymi Programu (warunek pozytywnego rozpatrzenia kandydata) 
 • Średnia ocen za ostatni semestr (10p.) 
 •  Średnia ocen z całego dotychczasowego okresu studiów (30p.) 
 • Znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej (50p. + 15p za każdy dodatkowy j.obcy) 
 • Działalność na rzecz Uczelni w organizacjach studenckich (15p.)
 • Nagrody i wyróżnienia zdobyte w czasie studiów (10p.)


UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr.


PROCEDURA KWALIFIKACJI

WYSOKOŚCI GRANTÓW (zatwierdzone z góry i równe we wszystkich polskich uczelniach)

nawet do 3015 PLN / miesiąc - studenci posiadający s. socjalne
nawet do 500 EUR / miesiąc - pozostali studenci

Kwestionariusz kandydata do pobrania TUTAJ.

WIĘCEJ PYTAŃ?

- Główny koordynator

Dr inż. Beata Ordon-Beska
konsultacje: WB p. 89 [ Piątek 12:00-13:00]
e-mail: bbeska@bud.pcz.pl
tel: +48 34 3250 904

- Wymiana z uczelniami z Turcji

Dr inż. Krzysztof Kuliński
konsultacje: WB p. 66 [Piątek 11:00-12:00]
e-mail: kkulinski@bud.pcz.pl
tel: +48 34 3250 925

- Wymiana z pozostałymi uczelniami

Mgr inż. Marta Pomada 
konsultacje: WB p. 84, [ Środa 12:00-13:00]
e-mail: mpomada@bud.pcz.pl
tel: +48 34 3250 944

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl