A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Spotkanie w sprawie Ustawy 2.0

Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału na spotkanie w sprawie nowej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które odbędzie się dn. 16 paździ...

Konkurs "Otwarte drzwi"

      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosil XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze społecznym, zawodow...

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w poniedziałek 29.10.2018 od godziny 9.00. Termin złożenia prac dyplomowych w Dziekanacie - do 15 października 2018 roku.

Szkolenie BHP - studia niestac...

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I oraz II stopnia odbędzie się w sobotę 6 października 2018 roku o godzinie 8.00 w sali D9 w budynku Wydziału Budownictwa.  Obecność na szkoleniu BHP jest obowiązkowa, poręczona własnoręcznym pod...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl