A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I...

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych dla kierunków: Budownictwo oraz Budownictwo z Wykorzystaniem Technologii BIM odbędzie się po Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w czwartek 4 października 2018 r...

Pomoc materialna - stypendia

Wnioski o stypendium rektora nalezy składać do 01.10.2018 r. Wnioski o stypendium socjalne i specjalne oraz zapomogi nalezy składać do 15.10.2018 r.

Inauguracja 2018

Obrony prac dyplomowych

Obrony prac dyplomowych odbędą się w poniedziałek 24 września 2018 roku od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy składać do Dziekanatu do dnia 17 września 2018 roku.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl