A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Godziny Rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PCZ, Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z uroczystą 70 inauguracją roku akademickiego 2018/2019 ogłosił, że w dniu 1 października 2018 roku obowiązywać będą godziny rektorskie. Zapraszamy wszystki...

Porozumienie o współpracy

     W dniu 25.09.2018r. podpisano porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu oraz Wydziałem Budownictwa. Zespół Szkół z Wielunia reprezentowała Pani Dyrektor mgr Elżbieta Urbańska-Golec, a Wydział Budownictwa Pan Dziekan prof. nadzw....

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I...

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych dla kierunków: Budownictwo oraz Budownictwo z Wykorzystaniem Technologii BIM odbędzie się po Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w czwartek 4 października 2018 r...

Pomoc materialna - stypendia

Wnioski o stypendium rektora nalezy składać do 01.10.2018 r. Wnioski o stypendium socjalne i specjalne oraz zapomogi nalezy składać do 15.10.2018 r.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl