A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Godziny rektorskie

WAŻNE!!! W związku z pismem nr  RD-N-418-14/2019.782 z dn. 16.05.2019 r. w sprawie godzin rektorskich, ustalono dodatkowy termin zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 8.06.2019 r., w celu umożliwienia odbycia zajęć, które były przewidziane...

Laureaci II Edycji Konkursu "Z...

Sportowa Politechnika

Młody Mistrz Budownictwa 2019

26 kwietnia 2019 roku odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Młody Mistrz Budownictwa" skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. 

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl