A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Próbne obrony prac inżynierski...

Obrony próbne prac inżynierskich odbędą się we wtorek 16 lutego 2021 roku o godzinie 10.30 dla następujących studentów: 128260 oraz 129289

PILNE Dostarczenie indeksów do...

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjoarnych obowiązkowo mają dostarczyć indeksy do dziekanatu do dnia 16 lutego 2021 roku.

Harmonogram obron prac inżynie...

Obrony prac dyplomowych w dniu 5 lutego 2021 roku Komisja pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Repelewicz - godzina 9.00:   128308 - godzina 9.30:   128327 - godzina 10.00: 128316 - godzina 10.30: 128274 - godzina 11.00: 129524 - godzina 11.30: 127888 -...

DRUGI termin obron prac inżyni...

Drugi termin obron prac inżynierskich odbędzie się we wtorek 23 lutego 2021roku. Obrony próbne odbędą się we wtorek 16 lutego 2021 roku. Prace dyplomowe studenci muszą złożyć w dziekanacie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 12.00. W przypadku nie złoż...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl