A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Harmonogram obron próbnych w d...

Harmonogram próbnych obron w dniu 29 stycznia 2021 roku: - godzina 9.00 - studenci o numerach indeksów: 128308; 128327;  128316;  128274 - godzina 9.35 - studenci o numerach indeksów: 129524;  127888;  128309;  128272 - godzina10.10 studenci o numerach in...

Obrony prac inżynierskich

Obrony prac inżynierskich odbędą się w formie zdalnej (on-line) dnia 5 lutego 2021 roku. Próbne obrony prac (w formie zdalnej) odbędą się w dniu 29 stycznia 2021 roku. Prace dyplomowe należy złożyć do dnia 27 stycznia 2021 roku. Studenci muszą mieć urucho...

Wybór zakresu (dawniej specjal...

Wybór zakresu (dawniej specjalności) dotyczy studentów V semestru studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych I stopnia na kierunku BUDOWNICTWO   Informujemy, że w dniach od 11 do 29 stycznia 2021 roku należy złożyć w Dziekanacie podanie o wyborze zakres...

LEGIA AKADEMICKA

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach zaprasza studentów studiów pierwszego stopnia (roczniki: I-IV) do udziału w IV edycji programu „Legia Akademicka”. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn którzy chcą odbyć...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl