A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

II edycja konkursu "Zaprojektu...

Godziny rektorskie

WAŻNE!!! W związku z pismem nr  RD-N-418-14/2019.782 z dn. 16.05.2019 r. w sprawie godzin rektorskich, ustalono dodatkowy termin zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 8.06.2019 r., w celu umożliwienia odbycia zajęć, które były przewidziane...

Laureaci II Edycji Konkursu "Z...

Sportowa Politechnika

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl