A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Laureaci II Edycji Konkursu "Z...

Sportowa Politechnika

Młody Mistrz Budownictwa 2019

26 kwietnia 2019 roku odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Młody Mistrz Budownictwa" skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. 

Obrony prac dyplomowych, inżyn...

Obrony prac dyplomowych, inżynierskich odbędą się we wtorek 4 czerwca 2019 roku od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy złożyć w Dziekanacie do dnia 25 maja 2019 roku.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl