A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

WAŻNE! Oświadczenie dla studen...

Drodzy studenci,  poniżej macie zamieszczone oświadczenie o „zobowiązaniu w zakresie nauczania na odległość”. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie w/w dokumentu – wydrukowanie, podpisanie i niezwłoczne wysłanie go w formacie pdf na adres: student@bud.pcz.pl ...

Życzenia wielkanocne

Zawieszenie zajęć dydaktycznyc...

Zgodnie z Zarządzeniem JM. Rektora PCZ nr 325/2020 z dnia 08.04.2020, zajęcia dydaktyczne na Politechnice Częstochowskiej zostały zawieszone do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

Rekrutacja 2020/2021

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl