A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Uprawnienia budowlane - zasady...

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie nt. ustawowych uwarunkowań pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)  Szkolenie będzie prowadzone on-line. Adres: https://telco.pcz.pl/jac-2mv-rzd

Obrony prac inżynierskich - st...

Obrony prac inżynierskich odbędą się w formie zdalnej (on-line) dnia 25 maja 2021 roku od godziny  9.00.   Próbne obrony prac (w formie zdalnej) odbędą się w dniu 18 maja 2021 roku o godzinie 9.00.   Studenci muszą mieć uruchomioną kamerę internetową i mi...

Seminarium firmy YAWAL

Zapraszamy na seminarium nt. "Wyzwania stawiane przez architektów nowoczesnym okiennym systemom aluminiowym" wygłoszone przez firmę YAWAL.  Seminarium odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 11.00 w formie wideokonferencji. Link dostępu: https://telco.pcz.pl...

Seminarium - Innowacyjne rozwi...

Firma FAKRO Sp. z o.o. wraz z Katedrą Inżynierii Procesów Budowlanych zapraszają pracowników oraz studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w dniu 19 maja 2021 r., w godzinach 9.15–11.00 na webinarium, na temat „Innowacyjne rozwiązania –...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl