A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Drugi termin obron prac dyplo...

Drugi termin obron prac dyplomowych odbędzie się we wtorek 19 lutego 2019 roku od godziny 9.00. Prace dyplomowe wraz z całą dokumentacją należy złożyć w dziekanacie do 15 lutego 2019 roku.

Rekrutacja - studia podyplomow...

Wydział Budownictwa ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM.

Wybór specjalności - studia ni...

Wybór specjalności - studenci...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl