A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Sportowa Politechnika

Młody Mistrz Budownictwa 2019

26 kwietnia 2019 roku odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Młody Mistrz Budownictwa" skierowana do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. 

Obrony prac dyplomowych, inżyn...

Obrony prac dyplomowych, inżynierskich odbędą się we wtorek 4 czerwca 2019 roku od godziny 9.00. Prace dyplomowe należy złożyć w Dziekanacie do dnia 25 maja 2019 roku.

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju, z uwagi na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich ogłasza, że w dniu 10.05.2019 r. od godziny 9:00 do 14:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla studentów wszystkich wydzia...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl