A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP

Godziny Rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie 31 października 2018 r. (środa) od godziny 12.00. 

Inauguracja 2018

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NA WYDZIALE BUDOWNICTWA      4 października 2018 roku po raz 43. zainaugurowano nowy rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście ora...

Godziny Rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z ustalonymi przez Studencką Komisję Wyborczą wyborami na Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej zarządza godziny rektorskie...

Spotkanie w sprawie Ustawy 2.0

Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału na spotkanie w sprawie nowej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które odbędzie się dn. 16 paździ...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl