A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1408
W tym miesiącu: 80524
Wszystkich: 5320271

 Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM.

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł inżyniera lub licencjat), tj. studiów odpowiadających poziomowi 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziekanacie Wydziału Budownictwa przy ulicy Akademickiej 3 (I piętro, pokój 30) następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2).
- ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych październik 2019 r., zakończenie czerwiec 2020 r. 

Informacji w sprawie studiów podyplomowych udziela Pani Elżbieta Glińska: +48 34 325 09 30

Czas trwania studiów:

Dwa semestry (220 godzin).
Zajęcia w systemie studiów niestacjonarnych; zjazdy w semestrze (sobota-niedziela).

Opłaty:

3 000 zł (w ratach 2x1 500 zł),  płatne przed rozpoczęciem zajęć na kolejnym semestrze.


Absolwent studiów podyplomowych „Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM” posiadać będzie kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości nowych przepisów dotyczących m.in. do poprawy bezpieczeństwa, warunków użytkowania, parametrów efektywności energetycznej budynków i stosowania zasad zrównoważonego budownictwa. Będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania systemowego podejścia do obsługi technicznej procesów projektowania przedsięwzięć budowlanych (w tym modernizacyjnych), zarządzania i eksploatacji budynków. Będzie miał świadomość potrzeby przeprowadzania kompleksowej, głębokiej termomodernizacji budynków, w tym budynków objętych ochroną konserwatorską, wprowadzania systemowego zarządzania energią w budynkach, jak również wdrażania programów antysmogowych.

Absolwent będzie znał możliwości i zalety stosowania technologii BIM (Building Information Modeling– Modelowanie informacji o budynku), w istotnym stopniu podnoszącej jakość, obniżającej czasochłonność i poprawiającej efektywność działań zmierzających do kontrolowania, odtworzenia lub zmodyfikowania właściwości konstrukcyjnych, użytkowych i energetycznych budynków, przede wszystkim mieszkalnych.

Absolwent studiów podyplomowych przygotowany będzie do współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie projektowania, realizacji i zarządzania budynkami wykorzystującymi technologię BIM. Technologia BIM stwarza warunki do lepszej koordynacji i poprawy efektywność działań między wszystkimi uczestnikami procesu powstawania, eksploatacji i zarządzania budynkami, w tym zarządzania nieruchomością od strony administracyjno-prawnej, obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej, obsługi finansowej, remontów i modernizacji, innych działań związanych z utrzymaniem obiektu, przeglądami, pracami konserwacyjnymi. Zauważone, znaczne korzyści z wykorzystania technologii BIM, skutkują m.in. formułowaniem wymogu przygotowywania w danej technologii dokumentacji technicznej na roboty budowlane pod zamówienia publiczne.

Absolwent studiów przygotowywany będzie do pracy w zespołach nadzorujących, kontrolujących i oceniających budynki oraz ich wyposażenie techniczne, poszukujących przyczyn: wad konstrukcyjnych, pogorszenia warunków użytkowania, nadmiernych start i nieefektywnego wykorzystania energii w obiektach istniejących oraz wskazujących możliwości ich likwidacji lub naprawy.

 

Wzór strony tytułowej - praca dyplomowa - KLIK

Wzór opisu płyty CD - praca dyplomowa - KLIK

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
Załącznik Nr 2.pdf 769,68 KB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat.wb@pcz.pl

 

 

Deklaracja dostępności 

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-201 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat.wb@pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl