A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1239
W tym miesiącu: 47202
Wszystkich: 4574421

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe: Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM.

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (tytuł inżyniera lub licencjat), tj. studiów odpowiadających poziomowi 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziekanacie Wydziału Budownictwa przy ulicy Akademickiej 3 następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2).
- ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu). 
Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Budownictwa do 31 lipca oraz od 3 września 2018 roku.
Opłata za semestr: 1900 zł

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych październik 2018.

Absolwent studiów podyplomowych „Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM” posiadać będzie kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości nowych przepisów zmierzających m.in. do poprawy bezpieczeństwa, warunków użytkowania, parametrów efektywności energetycznej budynków i stosowania zasad zrównoważonego budownictwa. Będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania systemowego podejścia do obsługi technicznej procesów projektowania przedsięwzięć budowlanych (w tym modernizacyjnych), zarządzania i eksploatacji budynków. Będzie posiadał świadomość potrzeby przeprowadzania kompleksowej, głębokiej termomodernizacji budynków, w tym budynków objętych ochroną konserwatorską, wprowadzania systemowego zarządzania energią w budynkach, jak również wdrażania programów antysmogowych.

Absolwent będzie znał możliwości i zalety stosowania technologii BIM (Building Information Modeling), w istotnym stopniu podnoszącej jakość, obniżającej czasochłonność i poprawiającej efektywność działań zmierzających do kontrolowania, odtworzenia lub zmodyfikowania właściwości konstrukcyjnych, użytkowych i energetycznych budynków, przede wszystkim mieszkalnych.

Absolwent studiów przygotowywany będzie do pracy w zespołach nadzorujących, kontrolujących i oceniających budynki oraz ich wyposażenie techniczne, poszukujących przyczyn: wad konstrukcyjnych, pogorszenia warunków użytkowania, nadmiernych start i nieefektywnego wykorzystania energii w obiektach istniejących oraz wskazujących możliwości ich likwidacji lub naprawy.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
Załącznik Nr 2.pdf 769,68 KB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl