A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 127
W tym miesiącu: 36296
Wszystkich: 2838679

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji


Organizator:
Wydział Budownictwa,
Politechnika Częstochowska
ul. Akademicka 3,
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 3250930, +48 (34) 3250914,
http:\\www.bud.pcz.czest.pl
e-mail: aujma@bud.pcz.czest.pl

Konto Wydziału Budownictwa:
Raiffeisen Bank Polska S.A
Oddział w Częstochowie
Nr: 26 1750 1211 0000 0000 0454 3758

Cel studiów:
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do przeprowadzania kompleksowej oceny energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową budynku i wydawania na tej podstawie odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej (zgodnie z Ustawą z 19 września 2007r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane). Studia przygotowują również absolwentów do wykonywania audytów energetycznych wskazujących optymalny wariant przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii w budynkach, (zgodnie z Ustawą z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów).
Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych przydatna jest do celów planowania i realizowania inwestycji racjonalizujących zużycie energii w budynkach i ograniczających emisję do atmosfery produktów powstających podczas wytwarzania energii (zgodnie z Ustawą z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów).


Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych przydatna jest w działalności związanej z:
ˇzarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami
ˇdiagnostyka cieplną i zarządzaniem energią w budynkach
ˇrealizacją i eksploatacją obiektów energooszczędnych
ˇprzygotowaniem projektów w ramach programów krajowych i unijnych dotyczących poprawy efektywności wykorzystania energii i ochrony powietrza


Zakres studiów:
Zajęcia z przedmiotów: świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, audyting energetyczny budynków, zrównoważona eksploatacja i ekologia budynków oraz wybrane zagadnienia budownictwa ogólnego, budownictwo energooszczędne, fizyka budowli, diagnostyka cieplna i termomodernizacja przegród budowlanych, ocena systemów zaopatrywania w ciepło i ogrzewania budynków, ocena systemów podgrzewu ciepłej wody, ocena systemów wentylacji i klimatyzacji budynków, ocena systemów oświetleniowych w budynkach, ocena urządzeń wykorzystujących energię elektryczną pomocniczą.


Kandydaci na studia:
absolwenci wyższych studiów magisterskich
absolwenci studiów inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych


Rekrutacja na studia:
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik), (ewentualnie dodatkowo poświadczenie przebiegu pracy zawodowej w branży budowlanej lub instalacyjnej);
odpis dyplomu ukończenia studiów
ksero dowodu osobistego
Decyduje kolejność zgłoszenia oraz kompletność i zgodność z wymaganiami składanych dokumentów.

Czas trwania studiów:
Dwa semestry (260 godzin).
Zajęcia w systemie studiów niestacjonarnych; 10 zjazdów w semestrze (sobota-niedziela).

Opłaty:
4000 zł (w ratach 2x2000 zł), w tym opłata kwalifikacyjna i koszt wydania świadectwa ukończenia studiów; płatne przed rozpoczęciem zajęć na kolejnym semestrze.


Studia zostaną uruchomione w momencie zebrania się 25-osobowej grupy zainteresowanych.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku
Kwestionariusz Studia Podyplomowe 47,50 KB

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl