A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1388
W tym miesiącu: 47351
Wszystkich: 4574570

Grupa Górażdże zaprosiła studentów uczelni technicznych o kierunku budownictwo i pokrewnych do udziału w projekcie edukacyjnym p.t. Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże. W projekcie wzięło udział 17 uczelni technicznych z całego kraju reprezentowanych przez zespoły złożone z 10 studentów i 2 opiekunów, a wśród nich grupa studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej pod opieką dr inż. Jacka Halbiniaka i dr inż. Bogdana Langiera.
Projekt składał się z dwóch bloków, a pierwszy zespołowy o tematyce p.t. Właściwości i możliwości zastosowania cementów Grupy Górażdże w praktyce rozpoczął się już w styczniu i trwał do maja. Polegał on na wykonaniu normowych badań cech fizycznych i mechanicznych cementów o zakodowanych oznaczeniach przysłanych do laboratoriów uczelni biorących udział w rywalizacji i uzyskanie w nich jak najdokładniejszych wyników. Badania rozpoczęły się równocześnie we wszystkich uczelniach oraz w akredytowanym Laboratorium Materiałów Budowlanych Grupy Górażdże, którego wyniki były wzorcowe. Druga część projektu rozpoczęła się w marcu i polegała na udziale studentów w sesjach wyjazdowych połączonych z wykładami kadry inżynierskiej oraz zwiedzaniem zakładów Grupy Górażdże. Studenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych. Zwiedzili m.in. Cementownię Górażdże, przemiałownię Ekocem, kopalnie kruszyw oraz wytwórnie betonu towarowego. Uczestnicy projektu, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych związanych z wytwarzaniem nowoczesnych i proekologicznych materiałów budowlanych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas gali finałowej w dniu 17 maja 2012. Poszczególne zespoły zaprezentowały przed Jury wyniki swoich badań oraz zaproponowały potencjalne możliwości zastosowania badanych cementów. W konkursie zespołowym bardzo dobrze wypadli studenci Politechniki Częstochowskiej zajmując drugie miejsce tuż za studentami z Krakowa a pozostawiając daleko za sobą studentów z innych uczelni. Dla czterech najlepszych zespołów organizatorzy przewidzieli bardzo atrakcyjne nagrody stanowiące podstawowe wyposażenie każdego laboratorium. W czwartek 17 maja przed komisją złożoną z ekspertów Grupy Górażdże poszczególne uczelnie prezentowały wyniki swoich badań, a następnie podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki konkursów.1 miejsce. AGH – nagroda: mieszalnik laboratoryjny do betonu o objętości 75 dm3
2 miejsce. Politechnika Częstochowska – nagroda: aparat pull-off
3 miejsce. Politechnika Wrocławska – nagroda: aparat do oznaczania zawartości powietrza w mieszance betonowej
4 miejsce. Politechnika Śląska – nagroda: stolik wibracyjny do zagęszczania próbek betonu.

Zwycięzcy uzyskali w konkursie zespołowym 41 pkt, natomiast studenci Wydziału Budownictwa naszej uczelni uplasowali się tuż za nimi z 40 pkt. Podczas ogłaszania wyników Jury podkreśliło, że nasz zespół uzyskał w badaniach wyniki najbardziej zbliżone do wzorcowych.
Podczas gali finałowej odbył się także konkurs indywidualny, który był turniejem wiedzy zarówno o betonie, o Grupie Górażdże oraz z wiedzy ogólnej. Do wygrania były nagrody takie jak: Iphone, Ipad czy laptop.
Przedsięwzięcie Grupy Górażdże planowane jest jako cykliczne i odbywające się co dwa lata. Projekt stanowi jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych dla przyszłych inżynierów

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl