A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 313
W tym miesiącu: 50094
Wszystkich: 4577313

     W dniach 26.04.2017 – 2.05.2017 na Wydziale Budownictwa przebywali z wizytą: profesor dr hab. inż. Gagik Galstyan - Rektor, Przewodniczący Związku Budowniczych Armenii oraz dr inż. arch. Zaruhi Mamyan profesor nadzwyczajny, Kierownik Departamentu Urbanistyki Narodowego Ormiańskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. Przyjazd Gości związany był z podpisaniem umowy o współpracy między Politechniką Częstochowską a Narodowym Ormiańskim Uniwersytetem Budownictwa i Architektury. Uroczyste przekazanie podpisanej umowy przez Rektora PCz prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola Rektorowi prof. dr hab. inż. Gagik Galstyanowi odbyło się 26 kwietnia 2017r.
      Profesorowie Galstyan i Mamyan, w towarzystwie władz Wydziału Budownictwa, odwiedzili wszystkie wydziały Politechniki, zapoznając się z bazą dydaktyczną i laboratoriami funkcjonującymi na naszej uczelni. W bibliotece głównej Goście wyrazili uznanie dla warunków, w jakich studenci PCz mogą korzystać z książek, czasopism oraz zasobów Internetu. Ponadto obejrzeli z dużym zainteresowaniem wystawę „białych kruków” prezentowaną w czytelni.
Goście z Armenii wygłosili wykłady dla studentów Wydziału Budownictwa. Profesor Gagik Galstyan przybliżył słuchaczom „Problemy technologiczne i perspektywy rozwoju branży budowlanej w Armenii w zakresie budowy, naprawy i renowacji budynków i budowli”, natomiast profesor Zaruhi Mamyan przedstawiła „Rozwój przestrzeni miejskiej Erywania w ujęciu historycznym”. Oba wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, o czym świadczyły brawa oraz dyskusje po każdej z prezentacji.
      Zorganizowane zostało spotkanie Gości z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, połączone z warsztatami naukowymi, na których między innymi prezentowane były osiągnięcia kadry naukowej Wydziału Budownictwa.
      Naszym Gościom zapewniono także interesujący program kulturalny, w ramach którego zwiedzili oni historyczne dzielnice Częstochowy, klasztor Jasnogórski oraz okolice miasta. Na Jasnej Górze ze szczególnym zainteresowaniem profesorowie z Armenii obejrzeli bibliotekę, która udostępniana jest tylko dla nielicznych zwiedzających. W bibliotece Goście wpisali się do księgi pamiątkowej.
      Wizyta przebiegała w bardzo przyjacielskiej atmosferze, zarówno Rektor Narodowego Ormiańskiego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury profesor dr hab. inż. Gagik Galstyan jak i Dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Maciej Major prof. nadzw. wyrazili nadzieję na dalszy owocny rozwój współpracy między oboma uczelniami, zarówno w dziedzinie wspólnych badań naukowych jak i wymiany studenckiej.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl