A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 676
W tym miesiącu: 40132
Wszystkich: 3384934

Wizyta prof. Givi Gavardashvili z Georgian Technical University z Tbilisi

     Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, w dniu19 i 20 stycznia 2019 r., gościł prof. Givi Gavardashvili z Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi. Podczas spotkania z dziekanem Wydziału Budownictwa prof. PCz Maciejem Majorem omawiane były m.in. plany poszerzenia współpracy naukowej i dydaktycznej, w zakresie udziału pracowników obu uczelni we wspólnych programach badawczych, zwiększenia liczby wspólnych publikacji w liczących się wydawnictwach, udziału w konferencjach naukowych z referatami prezentującymi wyniki wspólnych badań oraz wymiany młodych pracowników naukowych i studentów.         Tematyka spotkania nawiązywała do treści jakie poruszane były wstępnie podczas spotkania dr inż. Adama Ujmy, z dziekanem Wydziału Budownictwa Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi, prof. Davidem Gurgenidze, które odbyło się w listopadzie 2018r., przy okazji konferencji naukowo-technicznej, organizowanej przez uczelnię gruzińską.

Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa - Warszawa 05.03.2019

Studenci z Koła Naukowego BIM w dniu 05 marca 2019 roku uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa”. Warsztaty odbyły się w SGGW w Warszawie. Celem warsztatów było wspieranie w rozwoju zawodowym osób, które niebawem będą stanowić o kształcie polskiego budownictwa. W tej edycji uruchomiona została Strefa Kariery, w której można było uzyskać informacje o aktualnym zapotrzebowaniu – ze wskazaniem regionu i specjalizacji zawodowych – na budowlanym rynku pracy. Oprócz tego, w ramach ćwiczeń, uczestnicy próbowali swoich sił w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych przez specjalistów od HR-u, czuwających na co dzień nad procesem zatrudnienia. Ponadto studenci wysłuchali wykładów podzielonych na dwa bloki tematyczne: - Rozwiązania i technologie w nowoczesnym budownictwie, które zostały przedstawione przez inżynierów, reprezentujących największe...

Wydział Budownictwa PCz na uroczystości oficjalnego otwarcia fabryki Firmy Schöck w Tychach

W dniu 4 kwietnia 2019r., w uroczystości otwarcia nowego zakładu Firmy Schöck w Tychach, uczestniczyli dr inż. Anna Lis i dr inż. Adam Ujma. Firma Schöck od wielu lat współpracuje z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, m.in. aktywnie uczestnicząc w organizowanych tutaj, konferencjach i seminariach, prezentując nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające uzyskanie korzystnych parametrów izolacyjności cieplnej i akustycznej budynków. W znak zasług za dotychczasową współpracę Prezesowi Firmy Schöck, Panu Alfonsowi Hörmannowi wręczony został medal Wydziału Budownictwa PCz. Informacja w mediach o uroczystości i udziale naszego wydziału: https://ceo.com.pl/nowy-zaklad-produkcyjny-schock-w-tychach-juz-otwarty-86015

Zajęcia warsztatowe - program BIM Vision

     W dniu 17.01.2019 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla studentów Koła Naukowego BIM, które poprowadził Pan Maciej Dejer, przedstawiciel Klastra BIM a także Prezes Zarządu M.A.D. Engineers Sp. Z o.o. Na zajęciach zaprezentowano możliwości programu BIM Vision, przedstawiono sposoby filtrowania poszczególnych rodzajów informacji oraz omówiono sposoby przedmiarowania zbrojenia za pomocą programu BIMestiMate. Końcowa część zajęć  poświęcona była wyszukiwaniu i usuwaniu kolizji między poszczególnymi branżami za pomocą programu Areddo. Studenci mieli możliwość indywidualnego przećwiczenia omawianych zagadnień na przykładowych modelach BIM zrealizowanych obiektów budowlanych, zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy projektanta w środowisku BIM oraz zobaczenia na czym polega praca koordynatora BIM podczas procesu projektowego. 

Wykład otwarty i warsztaty- SOMFY

W dniu 21 stycznia 2019 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej studenci  uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach zorganizowanych przez Firmę SOMFY. Podczas wykładu „Inteligentna automatyka,  dynamiczna fasada - sposobem na poprawę komfortu, energooszczędności i bezpieczeństwa budynku” przedstawiciele Firmy - Waldemar Niedziela i Stanisław Homziuk zaprezentowali najnowsze rozwiązana techniczne, których celem jest efektywne sterowanie nowoczesnymi systemami w budynku oraz dostosowanie ich pracy do zmieniających się warunków otoczenia i potrzeb użytkowników obiektu. Studenci mieli okazję poznać jak działa dynamiczna fasada oraz systemy zarządzania ochroną przeciwsłoneczną i naturalnym światłem. Zastosowanie inteligentnych automatycznych rozwiązań pozwala ograniczyć koszty eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl