A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1439
W tym miesiącu: 59326
Wszystkich: 3950875

Warsztaty "Dom moich marzeń" - zadanie 1 podsumowanie

     W dniach 9,15 i 30 listopada 2019 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej odbyły się zajęcia realizowane w ramach projektu pt. Warsztaty architektoniczno-budowlane „Dom moich marzeń”, (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).      W warsztatach udział wzięło 30 uczniów z częstochowskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy oraz Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego.     Podczas pierwszych zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego. Poznali rolę i funkcję pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz zasady projektowania wnętrz. Następnie uczestnicy odbyli ćwiczenia praktyczne z rysunku odręcznego oraz wzięli udział w zajęciach z zakresu modelowania komputerowego pomieszczeń mieszkalnych.     Na drugich zajęciach uczestnicy dowiedzieli się jakie materiały budowlane...

Wykład otwarty - WIGOLEN S.A.

     W dniu 13 stycznia 2020 roku studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej  wysłuchali wykładu otwartego „Przegląd najczęściej spotykanych zastosowań geosyntetyków w polskim budownictwie infrastrukturalnym”. Wykład wygłosił przedstawiciel Firmy Wigolen S.A- Pan Rałał Woś. Geosyntetyki, specjalnie projektowane i produkowane przez przemysł włókienniczy i chemiczny, znajdują coraz szersze zastosowanie w robotach ziemnych i hydrotechnicznych. Materiały te osiągają coraz lepsze właściwości hydrauliczne, mechaniczne i fizyczne, co jak podkreślił Wykładowca, stwarza projektantom nowe możliwości w realizacji przedsięwzięć budowalnych. Innowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem materiałów produkowanych prze Firmę wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

     W dniach 4–6 grudnia 2019 roku odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (po ostatnich zmianach organizacyjnych wspomniana Katedra weszła w skład Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych). Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji były następujące ośrodki naukowe: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences, University of Žilina i Georgian Technical University. Konferencja włączona została do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej.      Na konferencję zgłoszone zostały artykuły z 20 ośrodków...

Studenciak 2018/2019 - podsumowanie

     W roku akademickim 2018/2019 Zespół ds. Kontaktów z Otoczeniem Edukacyjnym zorganizował na Politechnice Częstochowskiej nieodpłatne warsztaty, pokazy i wykłady dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pracownicy Wydziału Budownictwa przygotowali ofertę 12 zajęć: Modele konstrukcji budowlanych – BIM Badania mieszanki betonowej i betonu Czego nie wiesz o wieży Eiffla? Określanie wytrzymałości prętów zbrojeniowych Co można wyczytać z kolorowego zdjęcia termowizyjnego? Jak ugotować wirtualne jajko? Warsztaty z obsługi programu AutoCAD Wykorzystanie programu ArchiCAD do projektowania architektoniczno-budowlanego Podstawowe badania nawierzchni drogowych Bionika w technice i konstrukcjach budowlanych – fikcja czy fakty? Poszukiwanie i badanie prętów zbrojeniowych w istniejącej konstrukcji budowlanej Podstawowe właściwości gruntów budowlanych Łącznie zrealizowano prawie 70 godzin lekcyjnych zajęć. Największą popularnością cieszyły się następujące zajęcia: Badania mieszanki betonowej...

VII Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie

W murach Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 20 września 2019 r. odbyły się uroczystości VII Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa. Organizatorami byli: •  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Placówka Terenowa w Częstochowie, •  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie •  oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Wstępem do uroczystości był Zjazd Absolwentów Wydziału Budownictwa PCz. Na uczestników czekało wiele atrakcji, a jedną z niespodzianek były przeprowadzone ćwiczenia audytoryjne i zajęcia laboratoryjne, które przeniosły sentymentalnie absolwentów w lata studenckie. W głównej części spośród zaproszonych gości wystąpili: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor PCz, Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy i absolwent Wydziału Budownictwa PCz, Ryszard Trykosko - Przewodniczący Zarządu Głównego PZiTB oraz Roman Karwowski -  Przewodniczący...

Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
dziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
dziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, dziekanat@bud.pcz.pl